Tag: walne zebranie

2023-03-11 Walne zebranie członków

 2023-04-30

11 marca 2023 odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. Walne Zebranie przyjęło sprawozdania Zarządu za rok 2022…