2023-12-09 Młyny i młynarze – dokumentacja domowa oraz archiwalna

Wojewódzka i Miejska Bibliotek Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6
sobota 9 grudnia 2023, godz. 10:00

 

Grudniowe spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej prezes Janusz Groth mówił o planach Towarzystwa na najbliższe tygodnie. Najwięcej uwagi poświęcając przygotowywanemu projektowi nowej strony www naszego Towarzystwa. Druga część to prezentacja Michała Wysockiego “Młyny i młynarze – dokumentacja domowa oraz archiwalna”, która dała tez tytuł naszemu spotkaniu.
Michał Wysocki, w skrócie przedstawił dokumenty rodzinne, które dotyczyły jego pradziadka Franciszka Morozowskiego – młynarza.
Pokazał, gdzie można szukać informacji dotyczących młynarzy oraz młynów. Przedstawił zasób Archiwum Zakładowego Jednostek Zlikwidowanych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie znajdują się teczki osobowe z „Gdańskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ w Gdańsku” z lat 1948-1992 – do likwidacji zakładów. W teczkach tych znajdują się życiorysy, kwestionariusze osobowe dotyczące rodziny, historii zatrudnienia, listy płac. Większość tych teczek ma kategorię archiwalną „B 50”, czyli po pięćdziesięciu latach podlegają zniszczeniu. Są śród nich także teczki o kategorii „A” – są to teczki osób, które urodziły się przed 1900 rokiem – te trafią do Archiwum Państwowego w Gdańsku.
Drugim archiwum, z którego czerpał informacje było Archiwum Państwowe w Gdańsku. Tam znajdują się dokumenty już z początku XV w i obejmują akta wsi Zwierzno w pow. malborskim.
Są to między innymi pozwolenia na budowę młynów, dzierżawy, akty potwierdzające przywileje, akty nadania młynów, ich kupna bądź sprzedaży. Większość z tych dokumentów nie została zdigitalizowana ani odpowiednio zabezpieczona.
Michał wspomniał również o zasobie Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku i jej oddziałowi regionalnemu, którego starszym kustoszem jest nasz członek – Grzegorz Grzenkowicz. W
zasobach tego działu również znajdują się pozycje, które omawiają tak szeroki temat jak młynarstwo, młyny czy młynarze.
– szukajwarchiwach.gow.pl

Archiwum Zakładowe Jednostek Zlikwidowanych wraz z wykazem przedsiębiorstw, których
dokumentacje przechowuje archiwum – Gdańsk oraz Słupsk:
– https://www.gdansk.uw.gov.pl/dla-klienta/sprawy-realizowane-w-urzedzie/555-dokumentacja-osobowo-placowa
– https://wbpg.org.pl/

Po zakończeniu prezentacji wywiązała się krótka dyskusja nawiązująca do tego o czym mówił Michał. Kilka osób wspominało gdzie można znaleźć ciekawe dokumentu dot. zatrudnienia naszych przodków, Wojciech Beszczyński z Janem Kowalkowskim