Działalność

Nasze Towarzystwo istnieje od 2005 roku.
Skupia pasjonatów historii i genealogii Pomorza.
Jesteśmy organizacją pozarządową. Utrzymujemy się ze składek członkowskich i darowizn. Działamy na zasadzie wolontariatu.

Zajmujemy się digitalizacją materiałów źródłowych, a efekty naszych prac staramy się udostępniać dla wszystkich zainteresowanych
Ponadto członkowie Towarzystwa i osoby z nami zaprzyjaźnione prowadzą indeksację tych materiałów a indeksy umieszczamy w naszej bazie danych dostępnej w internecie na naszym portalu.
Obecnie w procesie indeksacji koncentrujemy się głównie na dokumentach metrykalnych
ale indeksujemy także cmentarze i pomniki, a w planach mamy rozszerzenie akcji indeksacyjnej o kolejne rodzaje dokumentów.

Prowadzimy także działalność edukacyjną – organizujemy wykłady o tematyce genealogiczno-historycznej.
Nasze spotkania są także okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń oraz informacji.
Wykłady i spotkania są otwarte dla wszystkich chętnych.
Wraz z instytucjami kultury współorganizujemy i prowadzimy warsztaty genealogiczne dla mieszkańców Pomorza

Naszą działalność prowadzimy przy współpracy z kilkoma instytucjami i organizacjami:
Archiwum Państwowym w Gdańsku
Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie
Wojewódzką i miejską biblioteką publiczną w Gdańsku
Związkiem Archiwistów Polskich oddział w Gdańsku
a także lokalnymi muzeami, archiwami, innymi towarzystwami genealogicznymi w kraju a także fundacjami

Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne współpracuje także z nieformalnymi lokalnymi grupami i działaczami. Staramy się wspierać osoby zajmujące się porządkowaniem terenów starych cmentarzy, naprawą i konserwacją nagrobków na tychże cmentarzach.