Skany metryk

Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne nie posiada praw do udostępniania skanów lub zdjęć metryk. Skany lub zdjęcia znaleźć można w archiwach i/lub na stronach internetowych.

Oto krótki poradnik

“Jak znaleźć skany/zdjęcia zindeksowanych metryk”

Nasza baza zawiera indeksy metryk głównie z zasobów Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie. Z tym instytucjami współpracujemy od wielu lat, mamy podpisane umowy o współpracy.
Ponadto baza zawiera indeksy metryk przechowywanych w innych miejscach.
Przy każdym indeksie znajdują się informacje o jego źródle – podany jest symbol/sygnatura księgi metrykalnej. Na podstawie tej sygnatury można zorientować się w jaki sposób uzyskać dostęp do skanu/zdjęcia metryki.
Prawie każda sygnatura składa się z kilku części. Pierwsza część sygnatury wskazuje źródło z jakiego pozyskaliśmy księgę do indeksacji.

oznaczenia literowe:

AAG – Archiwum Archidiecezjalne Gdańsk
dostępne tylko w pracowni naukowej Archiwum w Gdańsku-Oliwie

ADP – Archiwum Diecezjalne Pelplin
dostępne w pracowni naukowej Archiwum w Pelplinie
można się także kontaktować z Archiwum i na podstawie informacji z naszej bazy poprosić o przesłanie konkretnego skanu/zdjęcia
Przykład:
ADP/W90 – Archiwum Diecezjalne Pelplin, sygnatura księgi w zbiorach Archiwum W90

KM – Centrum Historii Rodziny – Mormoni
dostępne we wszystkich Centrach Historii Rodziny
większość dostępna także na stronie www.familyserach.org

P – Księga w Parafii
dostępne we wskazanej parafii

SSL – Sächsisches Staatsarchiv Leipzig
dostępne w Archiwum Miejskim w Lipsku
prawie wszystkie można przejrzeć są także we wszystkich Centrach Historii Rodziny oraz na stronie www.familyserach.org

oznaczenia liczbowe:

1/ – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Skany dostępne w AGAD w Warszawie

10/ – Archiwum Państwowe w Gdańsku
Skany dostępne w pracownik naukowej archiwum oraz na metryki.genbaza.pl w katalogu AP_Gdansk-10

26/ – Archiwum Państwowe w Koszalinie
Skany dostępne w pracownik naukowej archiwum oraz na metryki.genbaza.pl w katalogu AP_Koszalin-26

27/ – Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
Skany dostępne w pracownik naukowej archiwum oraz na metryki.genbaza.pl w katalogu AP_Slupsk-27

 

Krótkie oznaczenia liczbowe – pracujemy nad, opis wkrótce