Towarzystwo

Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne powstało dzięki grupie genealogów amatorów, dotychczas znających się tylko z list dyskusyjnych, którzy po raz pierwszy spotkali sie osobiście 15 czerwca 2005 roku. Inicjatorami powołania stowarzyszenia w tym czasie byli :Anna Stachowska , Joanna Jendrzejewska i Stanisław Pieniążek. Po wielu dyskusjach, w kwietniu 2011 r. podjęto decyzję o powołaniu PTG rejestrowego, które było kontynuatorem idei towarzystwa, a 6 lipca 2011 zostało ono zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Przodkowie większości z nas mieszkali właśnie na Pomorzu Gdańskim, jednak przede wszystkim łączy nas pasja poszukiwania własnych korzeni.
Wystąpiliśmy z hasłem: „Jeśli chcesz by ktoś zrobił coś dla Ciebie, zrób najpierw coś dla innych”.
Na naszych comiesięcznych spotkaniach, które odbywają się przeważnie w drugą sobotę miesiąca, omawiamy nie tylko sprawy bieżące związane z działalnością Towarzystwa, ale także poświęcamy czas na dzielenie się osiągnięciami genealogicznymi naszych członków. Na te spotkania zapraszamy również gości, którzy omawiają tematy z dziedziny genealogiczno-historycznej Pomorza.
We współpracy z Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie, gdzie przechowywanych jest wiele ksiąg metrykalnych z Pomorza, wykonujemy indeksy osobowe, które potem są sukcesywnie publikowane na naszej stronie internetowej.
Zajmujemy się także fotografowaniem nagrobków na cmentarzach w naszym regionie i indeksowaniem ich. Indeksy będą tworzyć naszą Bazę indeksów cmentarzy.
Jako organizacja otwarta nie zamykamy drzwi przed nikim, kto tak jak my jest zainteresowany genealogią.
Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania: kontakt@ptg.gda.pl

Gdzie można nas znaleźć

Szczegółowa informacja jak do nas dotrzeć, jest podana na naszej stronie internetowej: www.ptg.gda.pl, na której są również zamieszczone artykuły z szeroko pojętej tematyki genealogicznej. Ważną częścią naszej strony będzie FORUM, na którym jego uczestnicy mają okazję do wypowiedzenia się i zadawania pytań w interesujących ich tematach.


 

Spotykamy się zazwyczaj w drugą sobotę każdego miesiąca o godzinie 10.00 w Sopocie przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8 w gościnnych progach Muzeum Sopotu.

 

Osoby funkcyjne w towarzystwie

 

 Janusz Groth - prezes
Jarosław Bieliński - wiceprezes
  Aleksandra Wajgiert - skarbnik
  Janusz Pawelczyk
- członek zarządu
Katarzyna Nalazek - koordynator indeksów ksiąg metrykalnych z AD w Pelplinie
Michał Wysocki - koordynator indeksów ksiąg metrykalnych z AP w Gdańsku, koordynator indeksów cmentarzy, członek zarządu