You are here: Chronicle

IX Urodziny Genpolu 03.03.2012

            Tym razem na dziewiąte urodziny Genpolu do Warszawy pojechaliśmy autobusem, gdzie odebrała i była naszą przewodniczką Marta Czerwieniec. Marta z wykształcenia jest archeologiem, ale z zamiłowania genealogiem, a jednocześnie jest organizatorem wyjazdów na Kresy II Rzeczpospolitej, między innymi na Ukrainę.

            Tegoroczne spotkanie odbyło się w Budynku PAST’Y( Budynku Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej) przy ul. Zielnej 37. Budynek ten został zdobyty przez żołnierzy Armii Krajowej w czasie 20 pierwszych dni trwania powstania Warszawskiego. Symbolicznego przekazania tego budynku we wieczyste władanie żołnierzom AK dokonał Pan profesor Jerzy Buzek w dniu 9 listopada 2000. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj: http://www.pastadlamiasta.pl/historia.php

            Kolejne, już dziewiąte spotkanie przyjaciół Genpolu, jak co roku otworzył Tomasz Nitsch. W swoim krótkim wystąpieniu omówił nowości związane ze swoim portalem i jednocześnie  ogłosił, że przyznawany przez niego tytuł "GENEALOGA ROKU" 2011, otrzymała Kornelia Major, prezes Świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicznego „Świętogen” za całokształt pracy przy opracowaniu i wdrożeniu projektu digitalizacji i indeksacji Archiwum Diecezjalnego i Archiwum Państwowego w Kielcach.Tomek Nitsch ogłasza Genealoga roku 2011

             Następnie kolejno zaprezentowali krótkie swoje wystąpienia : Wojciech Jędraszewski- prezes Wielkoposkiego Towarzystwa Genealogicznego”Gniazdo”, Monika Bayer-Smykowska z Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski, Marta Czerwieniec, Stanisław Pieniążek z Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego, Jacek Tomczyk- prezes Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej. Wojciech Jędraszewski opowiedział o nowym roczniku oraz zaapelował do braci genealogów o przekazanie 1% odpisu z podatku na konto WTG „Gniazdo", jako że WTG jest organizacja pożytku publicznego. Monika Bayer-Smykowska przedstawiła prezentację n/t kościoła w Podhajcach na Ukrainie. Na fotografiach można było zobaczyć, w jakim stanie kościółek ten znajduje się obecnie a w jakim przed wojną. Jednocześnie podziękowała darczyńcom za wsparcie projektu restauracji tego kościółka. Jacek Tomczyk zaprezentował nowy rocznik wydany przez Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiejo, który można jeszcze zamówić pod adresem http://www.antykwarnia.com.pl/ . Marta Czerwieniec opowiedziała o swoich nowopowstałym portalu, przedstawiającym nagrobki z Kresów i nie tylko oraz jej podróże na Ukrainę, których głównym celem jest pomoc w poszukiwaniu rodzin, a na koniec tej części Stasiu Pieniążek zaprosił wszystkich chętnych na coroczny spływ kajakowy na Wdzie organizowany w okresie Bożego Ciała, szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem:

http://www.ptg.gda.pl/index.php/publisher/articleview/action/view/frmArticleID/210/. Marta Czerwieniec opowiada o swoim nowopowstałym portalu http://www.genealogiczne.pl

Kończąc oficjalną część Tomek Nitsch zaprosił wszystkich obecnych na przyszły rok, na kolejne dziesiąte jubileuszowe spotkanie, ktore tym razem organizowane zostanie w lutym 2013 r. 

Po tej części „oficjalnej” rozpoczęły się bardzo interesujące rozmowy przy pysznej szarlotce Moniki, smakołykach z Podlasia i lampce wyśmienitego wina domowego, w doborowym gronie przyjaciół, znajomych i wspaniałej atmosferze wielu interesujących dysput, nie tylko genealogicznych.Pamiątkowe zdjęcie uczestników IX Spotkania Genpolu

Tekst: Janusz Pawelczyk
Zdjęcia:Mariusz Momont