Działalność

Ostatnie lata XIX i początki XX wieku spowodowały powszechną emigrację zarobkową uboższej części naszego społeczeństwa. Przez lata system polityczny utrudniał a czasami uniemożliwiał łączność z krajem i odwiedzanie krewnych w kraju przodków. Obecny upadek " żelaznej kurtyny", formalności paszportowe i łatwa komunikacja dzięki rozwojowi i popularności Internetu spowodowała, że chęć poznania historii rodziny, odwiedzenie miejsc gdzie żyli przodkowie stała się łatwiejsza do zrealizowania.

Także w kraju ujawnia się coraz więcej miłośników genealogii. Jest rzeczą wartą odnotowania, że genealogią zaczyna się interesować coraz więcej młodzieży a do szkół podstawowych już od najniższych klas wprowadza się lekcje o genealogii.

Od wieków genealogia kojarzyła się z herbarzami rodzin szlacheckich mającymi swoje wielowiekowe korzenie. Obecnie stała się powszechnym dążeniem ludzi wszystkich klas społecznych do odtworzenia swojej historii, którą tworzyły ich rodziny.

Powołując Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne chcemy jeszcze bardziej propagować tą zajmującą dziedzinę historii. Historię nas i naszych przodków. Chcemy być obecni w szkołach, w archiwach podczas Dni Otwartych, w radiu i telewizji oraz w prasie codziennej by wszędzie gdzie tylko można dzielić się swoim doświadczeniem z innymi.

Chcemy propagować genealogię i zachęcać aktywną pomocą wszystkich początkujących genealogów niezależnie od ich i ich przodków statusu społecznego czy wyznania religijnego.

Będziemy starać się nawiązać kontakt z Archiwami państwowymi i diecezjalnymi i swoją działalnością, poprzez digitalizację i indeksację, dbać, by posiadane przez nich dokumenty służyły kolejnym pokoleniom jak najdłużej. Pragniemy wyrobić w członkach Towarzystwa i sympatykach genealogii świadomość o bezcennych wartościach historycznych wszelkich archiwaliów, które należy zachować w dobrym stanie jak najdłużej. Będziemy dopingować naszych członków, by chętnie współdziałali ze sobą w poszukiwaniach genealogicznych, dzielili się ze wszystkimi swoimi osiągnięciami i chętnie pomagali mniej zaawansowanym poprzez aktywne kontakty na listach dyskusyjnych.

Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne jest organizacją otwartą dla wszystkich i taką pozostanie. Organizacją miłośników genealogii z różnych grup społecznych, niezależnie od wykształcenia, wyznania i pochodzenia. Mamy nadzieję, że swoją aktywnością i popularyzowaniem genealogii wpisze się w krajobraz stowarzyszeń w naszym kraju.