USC : Wielkie Chełmy - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
woj.pomorskie, pow.chojnicki, gmina Brusy

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1881, 1883, 1887-1914
Zindeksowane: 1874-1881, 1883, 1887-1913
Wirkus 1874-1881, 1883, 1887-1905
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
1805/1 1874-1881, 1883-1911   1874-1881, 1883, 1887-1905 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1876, 1878-1886, 1888-1898, 1900-1911
Zindeksowane: 1874-1876, 1878-1886, 1888-1898, 1900-1911
Wirkus 1874-1876, 1878-1886, 1888-1898, 1900-1911
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
1805/1 1874-1876, 1878-1886, 1888-1898, 1900-1911   1874-1876, 1878-1886, 1888-1898, 1900-1911 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1884, 1886-1891, 1895-1902, 1906-1908
Zindeksowane: 1874-1884, 1886-1891, 1895-1902, 1906-1908
Wirkus 1874-1884, 1886-1891, 1895-1902, 1906-1908
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
1805/1 1874-1884, 1886-1891, 1895-1902, 1906-1908   1874-1884, 1886-1891, 1895-1902, 1906-1908 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy