USC : Wielkie Chełmy - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
woj.pomorskie, pow.chojnicki, gmina Brusy

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Śluby:    
Dostępne: 1874-1876, 1878-1886, 1888-1898, 1900-1911
Zindeksowane: 1874-1876, 1878-1886, 1888-1898, 1900-1911
Eugeniusz Wirkus 1874-1876, 1878-1886, 1888-1898, 1900-1911
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
1805/1 1874-1911   1874-1876, 1878-1886, 1888-1898, 1900-1911 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy