USC : Wiele - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś w województwie pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Karsin

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1901-1908, 1914-1916
Zindeksowane: 1901-1908, 1914-1916
Nowak 1901-1908, 1914-1916
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
3531/1 1901-1902   1901-1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3531/4 1903-1905   1903-1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3531/5 1906-1908   1906-1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3531/40 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3531/41 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3531/42 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1901-1908, 1910, 1912
Zindeksowane: 1901-1908, 1910, 1912
Nowak 1901-1908, 1910, 1912
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
3531/2 1901-1908   1901-1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3531/28 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3531/43 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1901-1908, 1910, 1919, 1935
Zindeksowane: 1901-1908, 1910, 1919, 1935
Nowak 1901-1908, 1910, 1919, 1935
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
3531/3 1901-1902   1901-1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3531/6 1903-1905   1903-1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3531/7 1906-1908   1906-1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3531/29 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3531/62 1919   1919 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3531/63 1935   1935 Archiwum Państwowe w Gdańsku