USC : Lubiszewo Tczewskie - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś w gm. Tczew, pow. tczewskim, woj. pomorskim

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1907
Zindeksowane: 1874-1907
Smolarska 1874-1907
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2039/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/70 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/73 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/76 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/79 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/85 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/88 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/91 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/94 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/97 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/100 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1907
Zindeksowane: 1874-1907
Smolarska 1874-1907
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2039/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/53 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/56 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/59 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/62 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/65 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/68 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/71 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/74 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/77 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/80 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/83 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/86 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/89 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/92 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/95 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/98 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/101 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1907
Zindeksowane: 1874-1907
Smolarska 1874-1907
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2039/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/45 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/51 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/54 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/57 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/60 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/63 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/66 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/69 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/72 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/75 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/78 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/81 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/84 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/87 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/90 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/93 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/96 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/99 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2039/102 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku