USC : Bobowo - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś Bobowo, gm. Bobowo, pow. starogardzki, woj. pomorskie

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1913
Zindeksowane: 1874-1913
Bojahr 1874-1913
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
1974/1 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/4 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/7 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/10 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/13 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/16 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/19 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/22 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/25 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/28 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/31 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/34 1885-1855   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/37 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/40 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/43 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/46 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/49 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/52 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/55 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/58 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/61 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/64 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/67 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/70 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/73 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/76 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/79 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/82 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/85 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/88 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/91 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/94 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/97 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/100 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/119 1908-1913   1908-1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1918
Zindeksowane: 1874-1918
Bojahr 1874-1918
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
1974/2 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/5 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/8 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/11 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/14 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/17 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/20 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/23 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/26 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/29 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/32 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/35 1885-1855   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/38 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/41 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/44 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/47 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/50 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/53 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/56 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/59 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/62 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/65 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/68 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/71 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/74 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/77 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/80 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/83 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/86 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/89 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/92 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/95 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/98 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/101 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/121 1908-1918   1908-1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1918
Zindeksowane: 1874-1918
Bojahr 1874-1918
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
1974/3 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/6 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/9 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/12 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/15 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/18 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/21 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/24 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/27 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/30 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/33 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/36 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/39 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/42 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/45 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/48 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/51 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/54 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/57 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/60 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/63 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/66 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/69 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/72 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/75 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/78 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/81 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/84 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/87 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/90 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/93 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/96 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/99 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/102 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/120 1908-1914   1908-1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1974/122 1915-1918   1915-1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku