Parish : Brusy

Go to list of parishes and registry offices

Link to this page

Place:
ul. Kościelna 3, miasto Brusy, pow. chojnicki, woj. pomorskie

Confession:
catholic

Dedication:
Parafia Wszystkich Świętych

Links:
Katalog Zasobów Metrykalnych

PTG does not offer any photocopies from the registers. To see originals and/or copies go to appropriate archive

Baptisms:    
Available: 1643-1649, 1665-1838, 1841-1877, 1882-1960
Indexed: 1643-1649, 1665-1782, 1814-1823, 1827-1877, 1882-1945
Pelowska 1842-1877, 1882-1891
Kontek 1643-1649, 1665-1702, 1838-1841
Nakielski 1900-1911
Budkiewicz 1892-1899
Stachowska 1912-1925
Thiede 1814-1823
Gradowski 1703-1723
Jagoda 1724-1742, 1753-1782
Nalazek 1743-1752
Kaczmarek 1827-1837
Ciemiński 1837-1838
Bojahr 1841
Horak 1925-1945
Books:
Book signature Baptisms   Indexed Archive
700 1643-1649   1643-1649
W165 1665-1702   1665-1702 Pelplin Diocese Archive
704 1665-1890   1814-1823
W166 1703-1742   1703-1742 Pelplin Diocese Archive
W167 1743-1782   1743-1782 Pelplin Diocese Archive
W168 1782-1827   1827 Pelplin Diocese Archive
W169 1827-1838   1827-1838 Pelplin Diocese Archive
DW37 1838-1841   1838-1841 Sächsisches Staatsarchiv Leipzig
W170 1841   1841 Pelplin Diocese Archive
W171 1842-1856   1842-1856 Pelplin Diocese Archive
-----    1856-1869
701 1856-1887   1870-1877, 1882-1887
702 1888-1911   1888-1911
703 1912-1925   1912-1925
708 1925-1945   1925-1945 Księga w Parafii
 
Marriages:    
Available: 1673-1782, 1784-1786, 1800-1962
Indexed: 1673-1774, 1776-1782, 1799, 1826-1937
Bogiel 1826-1890
Wirkus 1911-1937
Thiede 1891-1911
Kontek 1673-1700
Budkiewicz 1701-1774, 1776-1782, 1799
Books:
Book signature Marriages   Indexed Archive
W172 1673-1782   1673-1774, 1776-1782, 1799 Pelplin Diocese Archive
704 1673-1890   
W173 1784-1786, 1800-1841    Pelplin Diocese Archive
-----    1826-1890
705 1887-1945   1891-1937
 
Deaths:    
Available: 1710-1780, 1787-2003
Indexed: 1703, 1705-1706, 1708-1780, 1786-1811, 1822-1831, 1833-1845, 1850-1866, 1877-1881, 1906-1947
Jagoda 1703, 1705-1706, 1708-1780
Szyngwelski 1877-1881
Kędziora 1786-1811, 1822-1831, 1833-1839
Ciemiński 1840-1845
Rosłonkiewicz 1850-1851
Thiede 1852-1866
Wirkus 1906-1947
Books:
Book signature Deaths   Indexed Archive
709 1710-1742   1703, 1705-1706, 1708-1742 Pelplin Diocese Archive
704 1778-1885   1723, 1742-1780
W174 1787-1832   1786-1811, 1822-1831 Pelplin Diocese Archive
W175 1833-1845   1833-1845 Pelplin Diocese Archive
W176 1846-1866   1850-1866 Pelplin Diocese Archive
1701 1866-1877    Pelplin Diocese Archive
1702 1877-1905   1877-1881 Pelplin Diocese Archive
706 1906-1923   1906-1923 Księga w Parafii
707 1923-1947   1923-1947 Księga w Parafii