Parafia : Brusy

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
ul. Kościelna 3, miasto Brusy, pow. chojnicki, woj. pomorskie

Wyznanie:
katolicka

Wezwanie:
Parafia Wszystkich Świętych

Linki:
Katalog Zasobów Metrykalnych

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1643-1649, 1665-1838, 1841-1877, 1882-1960
Zindeksowane: 1643-1649, 1665-1782, 1814-1823, 1827-1877, 1882-1945
Pelowska 1842-1877, 1882-1891
Kontek 1643-1649, 1665-1702, 1838-1841
Nakielski 1900-1911
Budkiewicz 1892-1899
Stachowska 1912-1925
Thiede 1814-1823
Gradowski 1703-1723
Jagoda 1724-1742, 1753-1782
Nalazek 1743-1752
Kaczmarek 1827-1837
Ciemiński 1837-1838
Bojahr 1841
Horak 1925-1945
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
700 1643-1649   1643-1649
W165 1665-1702   1665-1702 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
704 1665-1890   1814-1823
W166 1703-1742   1703-1742 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W167 1743-1782   1743-1782 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W168 1782-1827   1827 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W169 1827-1838   1827-1838 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
DW37 1838-1841   1838-1841 Sächsisches Staatsarchiv Leipzig
W170 1841   1841 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W171 1842-1856   1842-1856 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
-----    1856-1869
701 1882-1887   1870-1877, 1882-1887
702 1888-1911   1888-1911
703 1912-1925   1912-1925
708 1925-1945   1925-1945 Księga w Parafii
 
Śluby:    
Dostępne: 1673-1782, 1784-1786, 1800-1962
Zindeksowane: 1673-1774, 1776-1782, 1799, 1826-1937
Bogiel 1826-1890
Wirkus 1911-1937
Thiede 1891-1911
Kontek 1673-1700
Budkiewicz 1701-1774, 1776-1782, 1799
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
W172 1673-1782   1673-1774, 1776-1782, 1799 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
704 1673-1890   
W173 1784-1786, 1800-1841    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
-----    1826-1890
705 1887-1945   1891-1937
 
Zgony:    
Dostępne: 1710-1780, 1787-2003
Zindeksowane: 1703, 1705-1706, 1708-1780, 1786-1811, 1822-1831, 1833-1845, 1850-1866, 1906-1947
Jagoda 1703, 1705-1706, 1708-1780
Kędziora 1786-1811, 1822-1831, 1833-1839
Ciemiński 1840-1845
Rosłonkiewicz 1850-1851
Thiede 1852-1866
Wirkus 1906-1947
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
709 1710-1742   1703, 1705-1706, 1708-1742 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
704 1778-1885   1723, 1742-1780
W174 1787-1832   1786-1811, 1822-1831 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W175 1833-1845   1833-1845 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W176 1846-1866   1850-1866 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
706 1906-1923   1906-1923 Księga w Parafii
707 1923-1947   1923-1947 Księga w Parafii