USC : Wielki Klincz - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
duża wieś kaszubska w woj pomorskim, w pow kościerskim, gm Kościerzyna

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1914
Zindeksowane: 1874-1914
Czaja 1874-1914
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2119/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/70 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/73 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/76 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/79 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/85 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/88 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/91 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/94 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/97 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/100 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/162 1908-1911   1908-1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/166 1912-1914   1912-1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1911
Zindeksowane: 1874-1911
Czaja 1874-1911
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2119/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/53 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/56 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/59 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/62 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/65 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/68 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/71 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/74 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/77 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/80 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/83 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/86 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/89 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/92 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/95 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/98 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/101 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/103 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/160 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/161 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/163 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1916
Zindeksowane: 1874-1916
Czaja 1874-1916
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2119/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/45 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/51 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/54 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/57 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/60 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/63 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/66 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/69 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/72 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/75 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/78 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/81 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/84 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/87 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/90 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/93 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/96 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/99 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/102 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/164 1908-1912   1908-1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/165 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/167 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/168 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2119/188 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku