USC : Korne - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
pomorskie, pow. kościerski

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1915, 1917
Zindeksowane: 1874-1915, 1917
Czapiewska 1874-1915, 1917
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2029/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/53 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/56 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/59 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/62 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/65 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/68 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/71 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/74 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/77 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/80 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/83 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/86 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/89 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/92 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/95 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/98 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/101 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/104 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/171 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/173 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/176 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/179 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/182 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/185 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/188 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/212 1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1907, 1910-1914
Zindeksowane: 1875-1907, 1910-1914
Czapiewska 1875-1907, 1910-1914
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2029/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/45 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/51 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/54 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/57 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/60 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/63 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/66 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/69 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/72 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/75 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/78 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/81 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/84 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/87 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/90 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/93 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/96 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/99 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/102 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/174 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/177 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/180 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/183 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/186 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1915
Zindeksowane: 1874-1915
Czapiewska 1874-1915
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2029/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/10 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/13 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/16 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/19 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/22 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/25 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/28 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/31 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/34 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/37 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/40 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/43 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/46 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/49 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/52 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/55 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/58 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/61 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/64 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/67 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/70 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/73 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/76 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/79 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/82 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/85 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/88 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/91 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/94 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/97 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/100 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/103 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/105 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/172 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/175 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/178 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/181 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/184 1913-1914   1913-1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2029/189 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku