USC : Krąg - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
Krąg

Uwagi:
Obecnie; USC Starogard Gd. ul. Rynek 1, tel. 58 530 6141

Linki:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%85g_%28wojew%C3%B3dztwo_pomorskie%29

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1917
Zindeksowane: 1874-1917
Nowak 1874-1917
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2031/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/69 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/72 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/75 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/79 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/85 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/88 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/91 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/94 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/97 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/100 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/103 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/110 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/111 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/113 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/114 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/115 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/116 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/118 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/126 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/127 1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1921
Zindeksowane: 1874-1921
Nowak 1874-1921
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2031/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/53 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/56 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/59 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/62 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/65 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/68 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/70 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/73 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/76 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/80 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/83 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/86 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/89 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/92 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/95 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/98 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/101 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/117 1908-1914   1908-1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/120 1915-1921   1915-1921 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1895, 1897-1921
Zindeksowane: 1874-1895, 1897-1921
Nowak 1874-1895, 1897-1921
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2031/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/45 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/51 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/54 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/57 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/60 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/63 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/66 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/71 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/74 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/77 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/81 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/84 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/87 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/90 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/93 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/96 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/99 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/102 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/119 1908-1915   1908-1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2031/121 1916-1921   1916-1921 Archiwum Państwowe w Gdańsku