USC : Dębogórze - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
Dębogórze, Kosakowo, pucki, pomorskie

Uwagi:
USC Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81 - 198 Kosakowo tel. 58 6604348

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1916
Zindeksowane: 1874-1916
Grochowska 1874-1916
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
1994/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/70 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/73 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/76 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/79 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/85 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/88 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/91 1904-1905   1904-1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/96 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/99 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/102 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/177 1909-1912   1909-1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/186 1913-1916   1913-1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1914
Zindeksowane: 1874-1914
Grochowska 1874-1914
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
1994/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/53 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/56 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/59 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/62 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/65 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/68 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/71 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/74 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/77 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/80 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/83 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/86 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/89 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/92 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/94 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/97 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/100 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/171 1908-1909   1908-1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/176 1910-1914   1910-1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1912
Zindeksowane: 1874-1912
Grochowska 1874-1912
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
1994/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/45 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/51 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/54 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/57 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/60 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/63 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/66 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/69 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/72 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/75 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/78 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/81 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/84 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/87 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/90 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/93 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/95 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/98 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/101 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1994/175 1908-1912   1908-1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku