USC : Zwartowo - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
Zwartowo, wejherowski/Choczewo/pomorskie

Linki:
Zwartowo

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1906
Zindeksowane: 1876-1906
Arbeitskreis Heimat- und Familienforschung Stolper Lande 1876-1880
Czapiewska 1881-1906
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2126/1 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/4 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/7 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/10 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/13 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/82 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/85 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/88 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/91 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/16 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/19 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/22 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/25 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/28 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/31 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/34 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/37 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/40 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/43 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/46 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/49 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/52 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/55 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/58 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/61 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/64 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/67 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/70 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/73 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/76 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/79 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1906
Zindeksowane: 1876-1906
Arbeitskreis Heimat- und Familienforschung Stolper Lande 1876-1880
Czapiewska 1881-1906
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2126/2 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/5 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/8 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/11 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/14 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/83 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/86 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/89 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/92 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/17 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/20 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/23 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/26 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/29 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/32 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/35 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/38 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/41 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/44 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/47 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/50 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/53 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/56 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/59 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/62 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/65 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/68 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/71 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/74 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/77 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/80 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1906
Zindeksowane: 1876-1906
Arbeitskreis Heimat- und Familienforschung Stolper Lande 1876-1880
Czapiewska 1881-1906
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2126/3 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/6 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/9 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/12 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/15 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/84 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/87 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/90 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/93 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/18 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/21 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/24 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/27 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/30 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/33 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/36 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/39 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/42 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/45 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/48 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/51 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/54 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/57 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/60 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/63 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/66 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/69 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/72 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/75 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/78 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2126/81 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku