USC : Wejherowo Zamek - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
Wejherowo, wejherowski/Wejherowo/pomorskie

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1913
Zindeksowane: 1874-1913
Pranga 1874-1913
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2115/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/70 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/73 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/76 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/79 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/85 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/88 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/91 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/94 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/97 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/100 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/159 1908-1909   1908-1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/162 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/164 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/166 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/168 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1915
Zindeksowane: 1874-1915
Pranga 1874-1913
Czapiewska 1914-1915
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2115/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/53 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/56 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/59 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/62 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/65 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/68 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/71 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/74 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/77 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/80 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/83 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/86 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/89 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/92 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/95 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/98 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/101 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/160 1908-1909   1908-1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/165 1910-1911   1910-1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/167 1912-1913   1912-1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/169 1914-1915   1914-1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1909
Zindeksowane: 1874-1909
Pranga 1874-1909
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2115/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/45 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/51 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/54 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/57 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/60 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/63 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/66 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/69 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/72 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/75 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/78 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/81 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/84 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/87 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/90 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/93 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/96 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/99 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/102 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2115/161 1908-1909   1908-1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku