USC : Żukowo - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
Żukowo, kartuski/Żukowo/pomorskie

Linki:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Żukowo

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1896, 1898-1917
Zindeksowane: 1874-1896, 1898-1917
Romański 1874-1896, 1898-1917
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2128/1 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/4 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2034/7 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2034/10 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/10 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/13 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/16 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/19 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/22 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/25 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/28 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/31 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/34 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/37 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/40 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/43 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/46 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/48 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/51 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/54 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/57 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/59 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/62 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2069/58 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/68 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/71 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/74 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/77 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/80 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/83 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/86 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/89 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/92 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/95 1908-1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2069/80 1909-1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/99 1910-1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/102 1911-1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/107 1912-1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/109 1913-1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/111 1914-1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/113 1915-1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/116 1916-1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/117 1917-1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1889, 1891-1893, 1895-1910, 1912-1918
Zindeksowane: 1874-1889, 1891-1893, 1895-1910, 1912-1918
Romański 1874-1889, 1891-1893, 1895-1910, 1912-1918
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2128/2 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/4 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/6 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/8 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/11 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/14 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/17 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/20 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/23 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/26 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/29 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/32 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/35 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/38 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/41 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/44 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/49 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/52 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/55 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/60 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/63 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/65 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/66 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/69 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/72 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/75 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/78 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/81 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/84 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/87 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/90 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/93 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/96 1908-1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/97 1909-1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/100 1910-1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/104 1912-1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/110 1913-1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/112 1914-1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/114 1915-1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/118 1916-1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/119 1917-1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/120 1918-1918   1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1896, 1898-1907, 1909-1918
Zindeksowane: 1874-1896, 1898-1907, 1909, 1911-1918
Romański 1874-1896, 1898-1907, 1909, 1911-1918
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2128/3 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/5 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/7 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/9 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/12 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/15 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/18 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/21 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/24 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/27 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/30 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/33 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/36 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/39 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/42 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/45 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/47 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/50 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/53 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/56 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/58 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/61 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/64 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/67 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/70 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/73 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/76 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/79 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/82 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/85 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/88 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/91 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/94 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/98 1909-1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/103 1911-1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/108 1912-1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/105 1913-1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/106 1914-1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/115 1915-1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/135 1916-1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/136 1917-1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2128/137 1918-1918   1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku