USC : Załęże - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś Załęże, gm. Przodkowo, pow. kartuski, woj. pomorskie

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1914
Zindeksowane: 1874-1914
Wicki 1874-1914
Dempc 1907
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2123/1 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/4 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/7 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/10 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/13 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/16 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/19 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/22 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/25 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/28 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/31 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/34 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/37 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/40 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/43 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/46 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/49 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/52 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/55 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/58 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/61 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/64 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/67 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/70 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/73 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/75 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/78 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/81 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/84 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/86 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/89 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/92 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/95 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/98 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/150 1908-1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/151 1909-1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/154 1909-1910 kopia    Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/155 1910-1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/156 1911-1913   1911-1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/157 1914-1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1913
Zindeksowane: 1874-1913
Wicki 1874-1913
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2123/2 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/5 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/8 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/11 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/14 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/17 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/20 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/23 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/26 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/29 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/32 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/35 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/38 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/41 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/44 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/47 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/50 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/53 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/56 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/59 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/62 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/65 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/68 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/71 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/74 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/76 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/79 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/82 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/85 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/87 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/90 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/93 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/96 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/99 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/158 1908-1913   1908-1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1897, 1899-1901, 1903-1915
Zindeksowane: 1874-1897, 1899-1901, 1903-1915
Bojahr 1874-1897, 1899-1901, 1903-1915
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2123/3 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/6 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/9 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/12 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/15 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/18 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/21 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/24 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/27 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/30 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/33 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/36 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/39 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/42 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/45 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/48 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/51 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/54 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/57 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/60 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/63 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/66 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/69 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/72 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/77 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/80 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/83 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/88 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/91 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/94 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/97 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/100 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/159 1908-1912   1908-1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2123/160 1913-1915   1913-1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku