USC : Wysoka - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś Wysoka, gm. Bobowo, pow. starogardzki, woj. pomorskie

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1912
Zindeksowane: 1874-1912
Bojahr 1874-1907
Nowak 1908-1912
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2121/1 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/4 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/7 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/10 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/13 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/16 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/19 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/22 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/25 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/28 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/31 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/34 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/37 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/40 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/43 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/46 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/49 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/52 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/55 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/58 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/61 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/64 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/67 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/69 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/72 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/75 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/78 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/81 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/84 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/87 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/90 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/93 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/96 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/99 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/116 1908-1912   1908-1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1917
Zindeksowane: 1874-1917
Bojahr 1874-1907, 1913-1917
Nowak 1908-1912
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2121/2 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/5 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/8 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/11 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/14 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/17 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/20 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/23 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/26 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/29 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/32 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/35 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/38 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/41 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/44 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/47 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/50 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/53 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/56 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/59 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/62 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/65 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/68 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/70 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/73 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/76 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/79 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/82 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/85 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/88 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/91 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/94 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/97 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/100 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/117 1908-1912   1908-1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/119 1913-1917   1913-1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1917
Zindeksowane: 1874-1917
Bojahr 1874-1917
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2121/3 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/6 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/9 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/12 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/15 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/18 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/21 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/24 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/27 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/30 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/33 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/36 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/39 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/42 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/45 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/48 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/51 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/54 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/57 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/60 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/63 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/66 1895-1896   1895-1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/71 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/74 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/77 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/80 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/83 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/86 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/89 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/92 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/95 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/98 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/101 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/118 1908-1912   1908-1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2121/120 1913-1917   1913-1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku