Parish : Osie

Go to list of parishes and registry offices

Link to this page

Place:
ul. Kościelna 1, wieś Osie, gm. Osie, pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie

Confession:
catholic

Dedication:
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Links:
Katalog Zasobów Metrykalnych

PTG does not offer any photocopies from the registers. To see originals and/or copies go to appropriate archive

Baptisms:    
Available: 1669-1739, 1741-1813, 1815-1944
Indexed: 1669-1739, 1741-1813, 1820-1844, 1897-1945
Wojciechowski 1897-1912
Senska 1909, 1913-1945
Roclawski 1669-1699
Brutel-Tuczko 1700-1739, 1741-1813, 1820-1844
Books:
Book signature Baptisms   Indexed Archive
W1070 1669-1739   1669-1739 Pelplin Diocese Archive
W1071 1741-1789   1741-1789 Pelplin Diocese Archive
W1072 1789-1813   1789-1813 Pelplin Diocese Archive
W1073 1820-1844   1820-1844 Pelplin Diocese Archive
W1074 1845-1868    Pelplin Diocese Archive
W1075 1869-1896    Pelplin Diocese Archive
171 1897-1928   1897-1928
172 1929-1944   1929-1945 Księga w Parafii
 
Marriages:    
Available: 1669-1773, 1789-1968
Indexed: 1640-1641, 1643, 1647, 1651, 1665, 1670-1672, 1674-1682, 1687-1739, 1742-1943, 1945-1968
Wojciechowski 1719-1737, 1742-1930
Senska 1931-1943, 1945-1968
Roclawski 1640-1641, 1643, 1647, 1651, 1665, 1670-1672, 1674-1682
Brutel-Tuczko 1687-1739
Books:
Book signature Marriages   Indexed Archive
W1070 1640-1739   1640-1641, 1643, 1647, 1651, 1665, 1670-1672, 1674-1682, 1687-1739 Pelplin Diocese Archive
-----    1719-1737, 1742-1900
W1071 1741-1760, 1773-1789    Pelplin Diocese Archive
W1076 1820-1882    Pelplin Diocese Archive
170 1883-1968   1901-1943, 1945-1968
 
Deaths:    
Available: 1669-1739, 1789-1819, 1822-1954
Indexed: 1786-1819, 1822-1912
Wojciechowski 1786-1819, 1822-1912
Books:
Book signature Deaths   Indexed Archive
W1070 1710-1724    Pelplin Diocese Archive
-----    1786-1819, 1822-1885
W1077 1822-1853    Pelplin Diocese Archive
W1078 1854-1912   1885-1912 Pelplin Diocese Archive