Parish : Reda

Go to list of parishes and registry offices

Link to this page

Place:
ul. Gdańska 3, miasto Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie

Confession:
catholic

Dedication:
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętej Katarzyny

Links:
Katalog Zasobów Metrykalnych

PTG does not offer any photocopies from the registers. To see originals and/or copies go to appropriate archive

Baptisms:    
Available: 1764-1820, 1823-1846
Indexed: 1764-1820, 1823-1874
Dempc 1764-1820, 1846-1874
Groth 1823-1832
Books:
Book signature Baptisms   Indexed Archive
1254/18 1764-1820   1764-1820 State Archive Gdansk
1440/1 1823-1846   1823-1832 State Archive Gdansk
DW3515 1847-1862   1846-1862 Centrum Historii Rodziny - Mormoni
531409 1862-1874   1862-1874 Centrum Historii Rodziny - Mormoni
 
Marriages:    
Available: 1744-1767, 1769, 1771-1781, 1784, 1786-1787, 1790-1791, 1793-1800, 1802-1808, 1810, 1812-1819, 1823-1846
Indexed: 1744-1767, 1769, 1771-1781, 1784, 1786-1787, 1790-1791, 1793-1800, 1802-1808, 1810, 1812-1819, 1823-1874
Dempc 1744-1767, 1769, 1771-1781, 1784, 1786-1787, 1790-1791, 1793-1800, 1802-1808, 1810, 1812-1819, 1847-1874
Groth 1823-1846
Books:
Book signature Marriages   Indexed Archive
1254/18 1744-1819   1744-1767, 1769, 1771-1781, 1784, 1786-1787, 1790-1791, 1793-1800, 1802-1808, 1810, 1812-1819 State Archive Gdansk
1440/1 1823-1846   1823-1846 State Archive Gdansk
DW1206 1826-1863   1847-1863 Centrum Historii Rodziny - Mormoni
531409 1863-1868, 1873-1874   1864-1868, 1873-1874 Centrum Historii Rodziny - Mormoni
DW1209 1868-1872   1868-1872 Centrum Historii Rodziny - Mormoni
 
Deaths:    
Available: 1745-1874
Indexed: 1745-1808, 1823-1874
Dempc 1745-1808, 1847-1874
Groth 1823-1846
Books:
Book signature Deaths   Indexed Archive
1254/18 1745-1808   1745-1808 State Archive Gdansk
1440/1 1823-1846   1823-1846 State Archive Gdansk
DW1210 1847-1854   1847-1854 Centrum Historii Rodziny - Mormoni
531410 1855-1874   1855-1874 Centrum Historii Rodziny - Mormoni