Parish : Przechlewo

Go to list of parishes and registry offices

Link to this page

Place:
ul. Młyńska 3, wieś Przechlewo, gm. Przechlewo, pow. człuchowski, woj. pomorskie

Confession:
catholic

Dedication:
Parafia Świętej Anny

Links:
Katalog Zasobów Metrykalnych

PTG does not offer any photocopies from the registers. To see originals and/or copies go to appropriate archive

Baptisms:    
Available: 1663-1877, 1881-1935
Indexed: 1663-1877, 1879-1900
Spaude 1663-1820, 1848-1877, 1879-1881
Budkiewicz 1819-1828
Zischewski 1828-1847
Sybilski 1882-1900
Books:
Book signature Baptisms   Indexed Archive
840 1663-1686   1663-1686
845 1687-1706   1687-1706 Księga w Parafii
841 1706-1770   1706-1770
843 1770-1818   1770-1820 Księga w Parafii
842 1819-1877, 1881   1819-1877, 1879-1881
844 1882-1935   1882-1900 Księga w Parafii
 
Marriages:    
Available: 1663-1688, 1706-1877, 1881-1980
Indexed: 1663-1688, 1706-1796, 1798-1877, 1880-1923
Kobus 1663-1688, 1706-1772
Zischewski 1772-1796, 1798-1799, 1828-1848
Komiszke 1800-1877, 1880-1923
Books:
Book signature Marriages   Indexed Archive
840 1663-1688   1663-1688
841 1706-1772   1706-1772
846 1772-1877, 1881   1772-1796, 1798-1877, 1880-1881 Księga w Parafii
849 1882-1923   1882-1923 Księga w Parafii
 
Deaths:    
Available: 1669-1675, 1706-1877, 1881-1959
Indexed: 1669-1675, 1706-1877, 1881-1959
Budkiewicz 1706-1728
Zischewski 1669-1675, 1729-1877, 1881
Komiszke 1882-1959
Books:
Book signature Deaths   Indexed Archive
847 1669-1675   1669-1675 Księga w Parafii
841 1706-1770   1706-1770
848 1770-1877, 1881   1770-1877, 1881 Księga w Parafii
1850 1882-1959   1882-1959 Księga w Parafii