Parafia : Niedamowo

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś Niedamowo, gm. Kościerzyna, pow. kościerski, woj. pomorskie

Wyznanie:
katolicka

Wezwanie:
Parafia Świętego Mikołaja

Linki:
Katalog Zasobów Metrykalnych

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1823-1831, 1842-1874, 1905-1935, 1945-1986
Zindeksowane: 1823-1831, 1842-1874, 1888, 1906-1928
Wysiecka 1823-1831, 1842-1874
Meyer 1888, 1906-1928
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
3503/1 1823-1831, 1842-1874   1823-1831, 1842-1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3145 1906-1928   1888, 1906-1928 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
 
Śluby:    
Dostępne: 1823-1825, 1827-1831, 1842-1874, 1945-1996
Zindeksowane: 1823-1825, 1827-1831, 1842-1874
Wysiecka 1823-1825, 1827-1831, 1842-1874
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
3503/1 1823-1831, 1842-1874   1823-1825, 1827-1831, 1842-1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1823-1874, 1945-1997
Zindeksowane: 1823-1831, 1842-1874
Wysiecka 1823-1831, 1842-1874
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
3503/1 1823-1831, 1842-1874   1823-1831, 1842-1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
W1049 1826-1874    Archiwum Diecezji Pelplińskiej