Instrukcja indeksowania cmentarzy

Indeksacja pomorskich cmentarzy to jedno z ważniejszych zadań, które postanowili wykonywać członkowie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego dla wszystkich genealogów. Mamy nadzieję, że wraz z rosnącą ilością członków naszego Towarzystwa indeksacja będzie przeprowadzana w szybszym tempie ku zadowoleniu wszystkich poszukiwaczy zainteresowanych tymi terenami.
Indeksację pomorskich cmentarzy koordynuje Michał Wysocki.

Dane ogólne cmentarza

Zbieramy te dane, które są dostępne i łatwo uda się zdobyć, resztę można uzupełnić później.

Położenie cmentarza:
Miejscowość, na przykład: wieś Kłodawa, gm. Trąbki Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie.
Adres lub słowny opis, który pomoże ustalić współrzędne geograficzne po odszukaniu cmentarza na mapie.
Współrzędne geograficzne środka cmentarza w formacie 18° 6′ 9,699” E 53° 50′ 4,3” N.
Administracja cmentarza:
Adres biura.
Adres email
Link do strony
Rodzaj cmentarza: katolicki, komunalny, ewangelicki, wojskowy, żydowski, inny.
Linki do innych stron opisujących ten cmentarz.
Plan cmentarza, najlepiej w formacie GIF lub PNG, z zaznaczonymi kwaterami i ponumerowanymi nagrobkami.
Data sporządzenia fotografii nagrobków.
Dodatkowe informacje, na przykład czy jest jeszcze czynny.

Fotografowanie cmentarza

Wskazane jest sporządzenie co najmniej odręcznego planu cmentarza, kwater, wraz z położeniem nagrobków, tak żeby później można było łatwo przyporządkować numery nagrobków, i nazwy zdjęć do tych numerów.

Fotografujemy wszystkie groby, również te bez płyt nagrobnych i opisów.
Wskazane jest robienie zdjęć w kolejności przyporządkowanych numerów nagrobków.
Fotografujemy tak, żeby na jednym zdjęciu był jeden nagrobek. Wskazana jest druga fotografia pokazująca szczegóły inskrypcji nagrobnej i ewentualnie trzecia ze zbliżeniem zdjęcia jeśli takie jest na nagrobku.
Dobrze byłoby się postarać, aby kwiaty i znicze nie zasłaniały napisów na nagrobku w trakcie fotografowania.

Indeksowanie cmentarza

Cmentarz indeksujemy do arkusza programu MS Excel o następującej budowie:

Cmentarz Kwatera Nr grobu Nazwisko Imię Nazwisko panieńskie Data ur. Data zg. Pozycja nagrobka Zdjęcia Uwagi
STAROGARD KOTLEWSKI PAULINE 1851 1916

Gotowy wzorzec możemy sobie ściągnąć ze strony

 

Zawartość pól

Cmentarz
Nazwa cmentarza. W przypadku kiedy to jest jedyny cmentarz we wsi to nazwą cmentarza jest nazwa wsi. Jeśli w miejscowości jest kilka cmentarzy to musimy je nazywac w sposób unikalny i jednoznaczny.

Kwatera
Numer kwatery. Jeżeli cmentarz nie ma wydzielonych kwater, to pole zostawiamy puste, lub jeśli cmentarz jest duży to wymyślamy własny podział na kwatery, nazywając je kolejnymi literami lub numerami.

Nr grobu
Numer nagrobka na cmentarzu. Jeżeli kilka osób jest pochowanych w tym samym grobie, to rekordy dotyczące tych osób mają tą samą wartość pola “Nr grobu”.

Nazwisko
Nazwisko pochowanej osoby. Jeśli brak danych, np. nieczytelne to zostawiamy puste.

Imię
Imię pochowanej osoby. Jeśli brak danych, np. nieczytelne to zostawiamy puste.

Nazwisko panieńskie
Nazwisko panieńskie pochowanej osoby. Jeśli brak danych to zostawiamy puste.

Data ur.
Data urodzenia pochowanej osoby (jeśli jest na nagrobku), zalecany format dd.mm.rrrr. Jeśli zamiast daty urodzenia podany jest wiek to wpisujemy tę informację do uwag. Jeśli brak danych to zostawiamy puste.

Data zg.
Data zgonu pochowanej osoby, zalecany format dd.mm.rrrr. Jeśli brak danych to zostawiamy puste.

Pozycja nagrobka
Współrzędne nagrobka (jego środka) na planie cmentarza i rozmiar nagrobka na planie oddzielone minusem. Pole to w trakcie indeksacji zostawiamy puste. Zostanie uzupełniona później po sporządzeniu szczegółowego planu cmentarza. Później to pole powinno zawierać trzy liczby oddzielone minusem: współrzędna X, współrzędna Y i promień okręgu opisującego nagrobek. Wszystkie te współrzędne są podane w pikselach. Przykład: 100-240-10

Zdjęcia
Nazwy plików ze zdjęciami nagrobka oddzielone dwukropkiem na przykład IMG0011.JPG:IMG0012.JPG:IMG0013.JPG

Uwagi
Tu może znaleźć się dodatkowa informacji z nagrobnej inskrypcji, lub adnotacja, że na nagrobku znajduje się zdjęcie pochowanej osoby czy ewentualnie inne uwagi.