Rejestracja

Dodaj użytkownika

Szczegóły osobiste
 
Kontakt
Lokalizacja
Bezpieczeństwo
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne z siedzibą w Sopocie. PTG informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” (stosowanego od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi), podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

* wymagane pola