You are here: Chronicle

Walne Zebranie Członków Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego

            Dnia 12 czerwca 2021 roku w salce parafialnej parafii „NMP Gwiazdy Morza” w Sopocie odbyło się Walne Zebranie Członków PomTG

            Pierwszy termin został zwołany na godz. 10.00. Z braku kworum, tj. 50% członków, drugi termin, zebranie zaczęło się po upływie czasu, jaki wskazują zapisy statutu.

            W czasie spotkania staraliśmy się zachować wszelkie zalecenia dotyczące ochrony przez wirusem COVID-19. Przed wejściem do sali dezynfekowaliśmy ręce. Uczestnicy siedzieli w maseczkach i trzymali między sobą dystans.

            W pierwszej części prezes PTG Michał Wysocki przedstawił sprawozdanie Zarządu za rok 2020, skarbnik Aleksandra Wajgiert odczytała sprawozdanie finansowe za rok 2020. Swoje sprawozdanie przedstawił też przewodniczący komisji Rewizyjnej Wojciech Beszczyński. Po odczytaniu sprawozdań Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium i zatwierdziło sprawozdanie finansowe.

            W części drugiej zabrania członek zarządu Jarosław Bieliński przedstawił proponowane zmiany w regulaminie członkowskim. Zmiany nastąpiły w kwestii wyborów władz towarzystwa, jego przebiegu i możliwości korzystania z upoważnień przez członków, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście na spotkaniach. Doszliśmy do porozumienia i w regulaminie pojawił się zapis, że jeden członek towarzystwa może przedstawić tylko jedno upoważnienie za innego członka towarzystwa.

            Po tych zmianach członkowie wybrali nowego skarbnika. Wcześniej swoją rezygnację przekazała Anna Krzyżankowska – Glińska. Do czasu wyborów funkcję p.o. skarbnika objęła Aleksandra Wjagiert i to ona została wybrana skarbnikiem na kolejną kadencję.  

            Na tym zakończyliśmy Walne Zebranie

            Kolejne spotkanie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego odbędzie się po wakacjach 2021 roku, jeśli tylko będzie to możliwe.

 

Tekst: Michał Wysocki