You are here: Chronicle

27 czerwca Walne Zebranie Członków Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego

Dnia 27 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego, które zorganizowaliśmy w nowym miejscu - salce parafialnej przy parafii NMP Gwiazdy Morza w Sopocie przy ul. Kościuszki 19.

Podziękowania należą się proboszczowi parafii ks. Kazimierzowi Czerlonkowi oraz Januszowi Pawelczykowi za znalezienie nowego miejsca do spotkań. Porozumienie o użytkowaniu Sali oraz użyczeniu przez proboszcza adresu dla potrzeb KRS podpisaliśmy dnia 9 lipca.

Na Walnym Zebraniu członkowie przegłosowali sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Kolejnym ważnym punktem zebrania były wybory nowego zarządu, gdyż właśnie w tym roku upływała kadencja obecnego. Po udzieleniu absolutorium dla obecnego zarządu odbyła się burzliwa dyskusja i wybory, w których do nowego zarządu wybrano następujące osoby:

  • Michał Wysocki – prezes

  • Janusz Groth

  • Anna Krzyżankowska-Glińska

  • Jarosław Bieliński

  • Dominik Pactwa

Już po Walnym Zebraniu Członków PTG Anna Krzyżankowska-Glińska z przyczyn osobistych zmuszona była złożyć rezygnację z pracy w Zarządzie PTG. W związku z tym nowy Zarząd PTG na swoim pierwszym zebraniu, które odbyło się w dniu 1.07.2020r w Gdyni podjął uchwałę o uzupełnieniu składu Zarządu PTG o kolejną osobą startującą w wyborach do zarządu z dnia 27.06.2020r. tj. Aleksandrę Wajgiert i powołał ją na skarbnika.

Ostatecznie Zarząd PTG ukonstytuował się w następującym składzie:

  • Michał Wysocki – preze

  • Janusz Groth – wiceprezes

  • Aleksandra Wajgiert – skarbnik

  • Jarosław Bieliński – członek zarządu

  • Dominik Pactwa – członek zarządu

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocne pracy!

Najbliższe spotkanie, jeśli pandemia nam pozwoli, odbędzie się 19 września. Naszym gościem będzie dr Tomasz Rembalski, który będzie opowiadał o reformach agrarnych na Kaszubach.


ZAPRASZAMY !!!Tekst i zdjęcie : Michał Wysocki