You are here: Chronicle

Walne Zebranie Członków Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego

27 czerwca 2020

Sopot, salka przy parafii Gwiazdy Morza

 Z powodu pandemii COVID-19 zmuszeni byliśmy zawiesić organizację spotkań Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. W marcu, kwieciu i maju nie odbyły się spotkania naszego Towarzystwa. Gdy nastąpiło poluzowanie przepisów zabraniających spotkań, zdecydowaliśmy się na organizację Walnego Zebrania Towarzystwa. Powody ku temu były dwa. Po pierwsze, jak każde Towarzystwo jesteśmy zobligowani ustawą składać coroczne sprawozdana finansowe z naszej działalności, a takie sprawozdanie musi zatwierdzić Walne Zebraniu. Po drugie, w tym roku kończyła się kadencja prezesa i zarządu Towarzystwa i Walne Zebraniu powinno wybrać nowe władze. Ani jedno ani drugie nie powinno być zbytnio odkładane. Dlatego po wielomiesięcznej przerwie w naszych spotkaniach, zamiast zając się genealogią zajęliśmy się sprawami formalnymi.

Walne Zebraniem, a ściślej nie pierwszy termin, zwołane zostało na godzinę 10:00. W myśl naszego statutu aby można było rozpocząć spotkanie powinno się na nie stawić 50% członków Towarzystwa. Tak się jednak nie stało. Dlatego o godzinie 10:00 rozpoczęła się nieformalna dyskusja dotycząca naszej działalności. Po upływie 30 minut, zgodnie z zapisami statutu, rozpoczęliśmy Walne Zebranie w drugim terminie. Teraz nie musieliśmy już czekać na przybycie połowy naszych członków.

W czasie spotkania staraliśmy się zachować wszelkie zalecenia dotyczące ochrony przez wirusem COVID-19. Przed wejściem do sali dezynfekowaliśmy ręce. Uczestnicy siedzieli w maseczkach i trzymali między sobą dystans.


 

W pierwszej części prezes PTG Janusz Groth przedstawił sprawozdanie Zarządu za rok 2019, skarbnik Aleksandra Wajgiert odczytała sprawozdanie sprawozdanie finansowe za rok 2019. Swoje sprawozdanie przedstawił też przewodniczący komisji Rewizyjnej Wojciech Beszczyński. Po odczytaniu sprawozdań Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium i zatwierdziło sprawozdanie finansowe.

Po zamknięciu części dotyczącej spraw zeszłorocznych, zdecydowaliśmy się zrobić 10 minut przerwy. Wyszliśmy na zewnątrz, aby bez masek odetchnąć świeżym powietrzem a przy okazji przewietrzyć sale.Drugą część zebrania w całości wypełniły sprawy związane z wyborami prezesa PTG i członków Zarządu. W wyniku tajnego głosowania nowym prezesem wybrany został Michał Wysocki. Do Zarządu Towarzystwa weszli: Jarosław Bieliński, Anna Krzyżankowska-Glińska, Janusz Groth i Dominik Pactwa. Na zakończenie spotkania przedstawiciel Komisji uchwał i Wniosków przedstawił wnioski zgłoszone do Komisji w czasie trwania Zebrania.

Na tym zakończyliśmy to długie bo trwające ponad dwie godziny Walne Zebranie, w czasie którego nie obyło się bez burzliwych dyskusji, np. w momencie gdy jeden z członków PTG przedstawił pełnomocnictwa od kilku nieobecnych na Walnym Zebraniu członków Towarzystwa mające mu dać możliwość głosowania w imieniu nieobecnych.

Kolejne spotkanie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego odbędzie się po wakacjach 2020 roku.


Tekst: Janusz Groth