You are here: Chronicle

Poszukiwania na kresach

8 lutego 2020

Sopot, Muzeum Sopotu

 Lutowe spotkanie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego poświęciliśmy poszukiwaniom genealogicznym na terenie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Temat poszukiwań na wschodzie planowaliśmy zaprezentować już wiele miesięcy temu. Z różnych powodów nam się to nie udawało, aż do teraz. Naszym prelegentem był współpracownik Muzeum Emigracji w Gdyni pan Marcin Maniecki. W czasie trwającego około 90 minut wykładu pan Marcin Maniecki przedstawił nam powojenne losy dokumentów metrykalnych z terenów dawnych Kresów Rzeczypospolitej. Nakreślił główne drogi ewakuacji ksiąg metrykalnych, zwracając uwagę na rozproszenie przewożonych dokumentów a następnie wymienił archiwa w których możemy je znaleźć i podał sposób uzyskania dostępu do tychże dokumentów.


Następnie zaprezentował nam szereg portali internetowych na których możemy znaleźć informacje niezbędne przy poszukiwaniach na terenach wschodnich. Były to portale zarówno polskie jak i litewskie, białoruskie, ukraińskie czy amerykańskie. Zaprezentował też serwisy internetowe ma których znaleźć można skany dokumentów. W trzeciej części wykładu zaprezentował przykładowe poszukiwania na terenie Litwy, Białorusi i Ukrainy.


Nasz wykładowca był tak miły, że udostępnił nam szereg dokumentów będących uzupełnieniem jego wykładu. Linki do pobrania plików PDF znajdują się na końcu niniejszego artykułu.


Po wykładzie podaliśmy kilka informacji dotyczących naszego Towarzystwa. Udało nam się podać prawie wszystkie informacje, gdy .... gdy nastąpiła rzecz niespodziewana. Do sali wszedł pracownik muzeum i poprosił o wolne krzesła, gdyż w innej z muzealnych właśnie rozpoczął się wykład, na którym brakowało miejsc siedzących. W ogólnym zamieszaniu zakończyła się oficjalna część spotkania. Później był czas na wypicie kawy i luźne rozmowy w małych grupkach.


A także na opłacenie składek członkowskich co widać na powyższym zdjęciu. Przy okazji przypominam, że nasze Towarzystwo utrzymuje się ze składek i z darowizn. A wśród wydatków mamy m.in. utrzymanie serwera, sprzęt fotograficzny do digitalizacji.


Kolejne spotkanie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego odbędzie się 14 marca.


Tekst: Janusz Groth
Zdjęcia: Mariusz Momont  


Pomocne informacje (pliki pdf do pobrania):

Marcin Maniecki - Prezentacja: Poszukiwania genealogiczne na wschodzie

Poradnik AGAD

Zasoby metrykalne AP w Łucku

Zasób Białoruskiego Archiwum Narodowo - Historycznego

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickich w Archiwum Lwowskim

Księgi metrykalne parafii greko-katolickich w Archiwum Lwowskim

Inwentarz Archiwum ksiąg metrykalnych Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie

Akta_parafii Diecezji Pińskiej które w wyniku zmiany granic znalazły się na terenie Białorusi.

Księgi z Kresów w zasobach USC w Warszawie