You are here: Chronicle

Portal Archion, podsumowanie roku 2019 oraz plany na przyszłość

11 stycznia 2020

Sopot, Muzeum Sopotu

 Pierwsze w nowym roku spotkanie Pomorskiego Towarzystwa Genalogicznego składało się z dwóch części. W pierwszej przedstawiłem portal Archion.de zawierający skany metryk parafii ewangelickich z terenów obecnych Niemiec, jak również terenów, które należały do państwa niemieckiego przed kilkudziesięciu laty (dawne prowincje Prusy Wschodnie, Prusy Zachodnie, Pomorze, Księstwo Poznańskie, Brandenburgia Wschodnia, Śląsk). Pokazałem jak uzyskać dostęp do portalu oraz jak z niego korzystać i jak przeglądać katalogi ze skanami metryk.Druga cześć spotkania poświęciliśmy na sprawy organizacyjne Towarzystwa. Przedstawiłem krótkie podsumowanie działalności PTG w roku 2019. Poniżej na slajdach fragmenty owego podsumowania zeszłorocznych dokonań.

Następnie przedstawiłem plany Zarządu i wspólnie przedyskutowaliśmy plany i pomysły zgłaszane przez naszych członków. Jedną z propozycji była zmiana terminu spotkań PTG. Proponowano aby comiesięczne spotkanie odbywało się w dni powszednie w godzinach popołudniowych. Pomysł nie zyskał aprobaty i termin comiesięcznych spotkań pozostaje niezmieniony - (w miarę możliwości druga lub ewentualnie trzecia) sobota miesiąca, godz. 10:00.

Ponieważ organizowane przez nas rokrocznie wiosenne wycieczki nie cieszą się zbyt dużą frekwencją pytaliśmy czy warto je organizować, czy może zamiast nich zorganizować tradycyjne spotkanie. Zebrani byli zgodni nie powinniśmy rezygnować z organizacji wycieczek. Kolejna wycieczka Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego w maju lub czerwcu.

Kolejnym poruszaniem zagadnieniem byl dobór tematów na kolejne sobotnie spotkania Towarzystwa. W roku bieżącym postaramy się zorganizować prezentacje i wykłady z następujących tematów:
- Władysław Kirsztein - etnograf z Kociewia.
- Życiorysy kolejarzy polskich z okresu międzywojennego w zasobach Biblioteki PAN.
- Jak w domowych warunkach przechowywać i zabezpieczać stare zdjęć i dokumenty.
- Uwłaszczenie chłopów w Prusach w XIX wieku.
- Polska deklaracja o podziwie i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych.
Ponadto na jesieni jedno ze spotkań poświęcimy prezentacji najciekawszych fotografii z domowych kolekcji członków PTG.

Kolejne spotkanie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego odbędzie się już w nowym 2020 roku.


Tekst i zdjęcia: Janusz Groth