You are here: Chronicle

Prezentacja programu Drzewo Genealogiczne

14 grudnia 2019

Sopot, Muzeum Sopotu

 Ostatnie w bieżącym roku spotkanie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego było w całości poświęcone prezentacji programów genealogicznych firmy PL-Soft z Sopotu. Planowaliśmy aby prezentacja zajęła pierwsza część spotkania, drugą pragnęliśmy poświęcić omówieniu działalności Towarzystwa w mijającym roku, chcieliśmy także porozmawiać o planach na przyszłość. Życie pokazało, że musieliśmy z tego zrezygnować.
Prezentacja oprogramowania genealogicznego spotkała się z żywym zainteresowaniem zebranych. Na spotkaniu było wielu użytkowników programu Drzewo Genealogiczne, który stanowi serce zestawu programów genealogicznych PL-Softu. Z zainteresowaniem zapoznawali się oni z możliwościami najnowszej wersji programu, zadawali wiele pytań. Zresztą pytania zadawały także osoby, które z tego programu jeszcze nie korzystały. Chwilami wywiązywała się dyskusja między słuchaczami. Prezentacja przewidziana na ok. godzinę przedłużyła się aż do dwu i pół godziny.Po prezentacji zrobiliśmy 10 minutową przerwę, jednak po jej upływie nikt nie miał już ochoty na dyskusję o Towarzystwie i zakończyliśmy oficjalną część spotkania. Michał i Ola przygotowali kawę i ciastka i kolejna godzina upłynęła na luźnych rozmowach w małych grupkach.


 

 

Kolejne spotkanie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego odbędzie się już w nowym 2020 roku.


Tekst i zdjęcia: Janusz Groth