You are here: Chronicle

Polacy w Rosji i ZSRR. Straty wojenne 1914-1918.

7 września 2019

Muzeum Sopotu

 

 

Pierwsze powakacyjne spotkanie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego odbyło się 7 września w gościnnych progach Muzeum Sopotu. Głównym tematem spotkania była prelekcja członka naszego Towarzystwa, pasjonata historii terenów wschodnich Wojciecha Beszczyńskiego zatytułowana „Polacy w Rosji i ZSRR”. W czasie ponad godzinnego wystąpienia Wojtek opowiedział w jaki sposób na przestrzeni dziejów Polacy trafiali na leżącego daleko od naszych ziem tereny imperium rosyjskiego a potem radzieckiego. Usłyszeliśmy o jeńcach wziętych do niewoli podczas XVII-wiecznych wypraw moskiewskich, o zesłańcach po powstaniach narodowych, o masowych przesiedleniach ludności z lat 30 – tych i 40 – tych XX wieku. Wojtek opowiedział jak sobie radzili, jaki los ich spotkał a także wspomniał o ich potomkach żyjących gdzieś daleko na wschodzie i poszukujących swoich korzeni w naszym kraju. Opowieść zilustrował przedstawiając losy wybranych osób. Na koniec swej opowieści Wojciech Beszczyński wspomniał o swojej niedawnej wizycie Kazachstanie i udziale w konferencji zorganizowanej w mieście Taraz przez archiwum prezydenta tego kraju. A także opowiedział o tradycyjnym kazachskim stroju, który otrzymał w czasie konferencji i który dumnie prezentował w czasie swojego wystąpienia. Po zakończeniu opowieści wywiązała się sympatyczna dyskusja dotycząca prezentowanego tematu.
Druga część spotkania poświęcona była właśnie wydanej książce członka PTG Daniela Dempca – „Straty wojenne wśród ludności Powiatu Puckiego w latach 1914 - 1919”. Ponieważ kilka miesięcy temu Daniel prezentował podobną książkę, tym razem jego wystąpienie było dość krótkie. Daniel skupił się w nim na przedstawieniu losów kilku poborowych z powiatu puckiego.
Po prezentacji książki przyszedł czas na króciutkie wystąpienia Mariusza Momota, który zachęcał zabranych do zainteresowania się projektami Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Po Mariuszu zabrała głos Tamara Budkiewicz, która podzieliła się informacjami znalezionymi w Archiwum Akt Dawnych.
Po zakończeniu oficjalnej części spotkania w Muzeum Sopotu udaliśmy się do pobliskiego, położonego tuż przy plaży lokalu, gdzie wdychając nadmorskie powietrze i popijając kawę lub herbatę prowadziliśmy niezobowiązujące luźne rozmowy głównie na tematy historyczne.
Kolejne spotkanie PTG w sobotę 12 października.

Tekst i zdjęcia: janus