You are here: Chronicle

Poszukiwania genealogiczne w Stanach Zjednoczonych

8 grudnia 2018

Muzeum Sopotu

 

Kolejne comiesięczne spotkanie Pomorskie Towarzystwa Genealogicznego miało miejsce 8 grudnia 2018 roku w gościnnych progach Muzeum Sopotu. Zwykle spotkania grudniowe naszego Towarzystwa miały charakter świąteczny. Ponieważ w tym miesiącu druga sobota (czyli tradycyjny termin cyklicznych spotkań PTG) wypadła w pierwszej dekadzie miesiąca, stwierdziliśmy, że jest to zbyt wczesna pora aby dzielić się opłatkiem czy śpiewać kolędy. Spotkanie świąteczne zdecydowaliśmy się przenieść na styczeń i zamiast o Świętach porozmawiać o genealogii i historii. Głównym tematem spotkania była prezentacja członka naszego Towarzystwa i współpracownika Muzeum Emigracji w Gdyni Dominika Pactwy zatytułowana "Poszukiwania genealogiczne w Stanach Zjednoczonych". Dominik przedstawił źródła do poszukiwań genealogicznych za Oceanem: listy pasażerów statków, spisy mieszkańców, karty powołań do wojska, dokumenty związane z przyznaniem obywatelstwa. Następnie zaprezentował miejsce gdzie można te źródła znaleźć czyli portale internetowe: ancestry, familysearch, fold3, findmypast, myheritage.

W kolejnej części głos zabrali nasi goście. O swoich poszukiwaniach mówiła m.in. Justyna Budka z Garwolińskiej Grupy Indeksacyjnej oraz Marcin Hippe - szefa zespołu polskich tłumaczy portalu MyHeritage.

Po zakończeniu oficjalnej części jak zwykle spotkaliśmy się w kawiarni na parterze Muzeum by przy filiżance kawy herbaty porozmawiać na mniej lub bardziej poważne tematy. Jedni dyskutowali o działaniach wojennych roku 1945, inni o Towarzystwie o jeszcze inni o sprawach codziennych. Jeden z uczestników spotkania spytał mnie na koniec: "Jestem tu po raz pierwszy, tu zawsze jest tak wesoło?", "Będę częściej zostawał." Serdecznie zapraszamy! Kolejne spotkanie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego 12 stycznia 2019 roku. Będzie świątecznie i ale porozmawiamy też o nowej książce dot. historii naszego regionu.Tekst: janus
Zdjęcia: Mariusz Momont