You are here: Chronicle

Rocznica odzyskania niepodległości

10 listopada 2018

Muzeum Sopotu

 

Kolejne nasze spotkanie wypadło w przeddzień setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Postanowiliśmy więc poświęcić je problematyce odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę z punktu widzenia mieszkańców Pomorza.

Naszym gościem był historyk, regionalista, członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego doktor Krzysztof Korda. Wygłosił on wykład pt. "Droga Pomorza do Niepodległej (1772-1920)". W swoim prawie 90 minutowym wykładzie w bardzo zwięzły, barwny i przystępny sposób przedstawił historię Ziem Kaszubskich pod zaborami. Mogliśmy usłyszeć mi.in. o wkroczeniu wojsk Napoleona, Powstaniu Starogardzkim w 1846, Lidze Polskiej, Towarzystwach Ludowych i Związku Polsko-Katolickich Towarzystw Ludowych, kołach filomackich a także o niemieckiej polityce kulturmapfu i o konsekwencjach jakie wywołała na ziemiach polskich, o Młodkoszakubach. Przedstawił postaci Floriana Ceynowy, Ludwika Mierosławskiego oraz Antoniego Abrahama. Wspomniał o założeniu Muzeum Kaszubskiego w Sopocie w roku 1913. A w ostatniej części wykładu pan Wojciech Korda opowiedział o przyłączeniu kolejnych powiatów pomorskich do Państwa Polskiego w roku 1920. Nie mogło też zabraknąć informacji o republice gniewskiej oraz wojnie palikowej w Gochach. Wykład jak zwykle zakończyła krótka dyskusja.

Następnie głoś zabrały członkinie naszego Towarzystwa Krystyna Drożdż i Tamara Budkiewicz. Na przykładzie kilku parafii z terenu Kaszub przedstawiły one jaki wpływ miało odzyskanie niepodległości na język w jakim sporządzano księgi metrykalne.Po zakończeniu oficjalnej części spotkaliśmy się w kawiarni na parterze Muzeum by przy filiżance kawy bądź herbaty porozmawiać na nurtujące nas tematy.Tekst i zdjęcia: janus