You are here: Chronicle

Walne zebranie członków PTG 10.03.2018

W dniu 10.03.2018 odbyło się  Walne Zebranie Członków Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. W pierwszej części spotkania gościliśmy członka naszego Towarzystwa Arkadiusza Wełniaka, który wygłosił bardzo ciekawy  wykład p.t "Rejestry mieszkańców i kartoteki meldunkowe miast Kociewia 1920-1939 jako źródło do badań genealogicznych". W drugiej części spotkania, jednym z punktów porządku obrad WZCz PTG, było nadanie honorowego członkostwa Reni Kucz w dowód uznania za ogromny wkład pracy w indeksację parafii Nowe, opracowanie kaszubskiej linii drzewa genealogicznego Güntera Grassa i wysoką wieloletnią aktywność na comiesięcznych spotkaniach członków Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego- Na tę okoliczność Walne Zebranie Członków podjęło jednogłośnie stosowną Uchwałę i nagrodziło Renię gorącymi oklaskami. W dalszej kolejności  obecni na walnym zebraniu członków PTG głosowali za przyjęciem Sprawozdania Zarządu, Sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Zarządowi z okres 1.01.2017-31.12.2017-uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Dodatkowym punktem programu WZCz. PTG w dniu 10.03.2018 były wybory uzupełniające na członka Zarządu, z uwagi na rezygnację Stasia Pieniążka z członkostwa w Zarządzie. Przed zgłoszeniem kandydatury podziękowaliśmy oklaskami ustępującemu Członkowi Zarządu Stasiowi Pieniążkowi  za pracę w Zarządzie. W wyborach uzupełniających  jedynym zgłoszonym kandydatem na Członka Zarządu był Michał Wysocki , który został wybrany do Zarządu większością głosów.
Tekst: Janusz Pawelczyk

Zdjęcia: Mariusz Momont