You are here: Chronicle

Związki testamentów z genealogią

10.02.2018

Muzeum SopotuW  rocznicę zaślubin Polski z morzem członkowie Pomorskiego Towarzystwo Genealogicznego  spotkali się w położonym kilkadziesiąt metrów od linii brzegowej zatoki gdańskiej Muzeum Sopotu. Tematem wiodącym był wykłada Ireny Kucz pt" Związki testamentów z genealogią".  Pani Irena podała nam przykłady kilku testamentów powstałych na Pomorzu w ostatnich 250 latach, w których występowało szereg informacji przydatnych przy badaniu rodzinnych historii. Ponadto wskazała gdzie można takie dokumenty znaleźć. W drugiej części spotkania głos zabrał nasz gość pan Andrzej Janusz. Najpierw opowiedział krótko o swojej książce "Strzebielino. Historia kaszubskiego zaścianka rycerskiego 1316-1945." A następnie przedstawił fragmenty swoich badań dotyczących rodziny Żelewskich - jednego z najważniejszych kaszubskiego rodów szlacheckich. Była to zapowiedź przygotowywanej przez pana Andrzeja Janusza książki "W cieniu von dem Bacha".
Spotkanie tradycyjnie zakończyliśmy wspólną kawę i dyskusjami, które przeniosły się do mieszczącej się w muzeum uroczej kawiarni.

Kolejne spotkanie PTG  odbędzie się 10 marca. Tym razem będzie to coroczne walne zebrane połączone z wykładem Arkadiusza Wełniaka.


 

Irena Kucz odczytuje fragment jednego z omawianych testamentów

Zasłuchani. Miny lekko roześmiane, gdyż w dokumentach notarialnych sporządzanych w dawnych czasach używano kwiecistego języka.

Andrzej Janusz opowiada o swoich badaniach dotyczących rodziny Żelewskich

Autor i jego dzieło. Andrzej Janusz i jego "Strzebielino. Historia kaszubskiego zaścianka rycerskiego 1316-1945." Pozycja bardzo interesująca, ale niestety już niedostępna w sprzedaży detalicznej.

 Tekst: janus

Zdjęcia: Mariusz Momont