You are here: Chronicle

Konferencja Genealogiczna w Brzegu


8-10 września 2017

Zamek Piastów Śląskich w Brzegu

W dniach 8-10.09.2017 odbyła się na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu 4 Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna.
Zjazd został zorganizowany po raz  czwarty przez Stowarzyszenie Opolskich Genealogów. Głównym „wodzirejem" był Zbyszek Nalichowski a jego prawą ręką Maciej Róg. Program konferencji przewidywał różnorodne bloki tematyczne. Było coś dla ciała i coś dla ducha. Można było porozmawiać o genealogii genetycznej, która jest uzupełnieniem genealogii tradycyjnej a także dowiedzieć się jak szukać metrykaliów z trenów zabużańskich.
W przerwie kawowej wypadało obejrzeć wystawę „Genealogia wg Żebrowskiego".


Kolejne warsztaty dotyczyły rozczytywania pisma niemieckiego - neogotyku. Okazało się, że nadal mamy z tym problem, ale trening czyni mistrzem. Otrzymaliśmy materiały naukowe do pomocy rozszyfrowania pisma niemieckiego.
Wiele ciekawych tematów, spotkań i rozmów.

Na pewno wybierzemy się na 5Brzeg, gdzie i Was serdecznie zapraszamy.

Aleksandra Wajgert
Janusz Pawelczyk
Mariusz Momont
Katarzyna Nalazek