You are here: Chronicle

Szlachta kaszubska w Prusach Zachodnich 1772-1914

30 września 2017

 Dworek Sierakowskich w Sopocie


Wrześniowe spotkanie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego odbyło się przedostatniego dnia miesiąca z Dworku Sierakowskich w Sopocie.
Na wstępie głos zabrał prezes Janusz Pawelczyk, który w kilku zdaniach zdał relację z konferencji genealogicznej jaka miała miejsce na początku miesiąca w Brzegu.
Następnie głos zabrał nasz gość dr Tomasz Rembalski, który poprowadził wykład "Szlachta kaszubska w Prusach Zachodnich 1772-1914".
W czasie prawie dwugodzinnego wykładu przedstawił on genezę powstania i specyfikę szlachty kaszubskiej. Cofnęliśmy się do czasu gdy Pomorzem władała dynastia Sobiesławowiców a następnie zakon krzyżacki.
Następnie krótko przedstawił proces alodializacji po pokoju toruńskim oraz XVI- wieczne przywileje. Po czym przeszedł do sedna wykładu czyli sytuacji szlachty kaszubskiej w okresie zaborów.
Mogliśmy usłyszeć jako owa szlachta była traktowana przez króla pruskiego i jego urzędników. Doktor Rembalski omówił procesy wprowadzania ksiąg hipotecznych w latach 1776-77, uchwałę o urzędach katastralnych z roku 1861,
Wspomniał także o XIX -wiecznych pruskich reformach uwłaszczeniowych, o reformie administracyjnej z roku 1871 i wprowadzeniu powiatów oraz o praktycznym zrównaniu praw szlachty i chłopów pod koniec XIX wieku.
Nasz gość przedstawił także sporo danych liczbowych i statystycznych dotyczących szlachty. Mogliśmy dowiedzieć się jak kształtowała się liczba tak samej szlachty, jak i wsi i przysiółków szlacheckich. Jakiej wielkości dobra były w jej rękach i jak je klasyfikowano.

 

 

Po wykładzie był czas na zadawanie pytań i krótką dyskusję. Na zakończenie jak zwykle był czas na luźne rozmowy, wymianę informacji i doświadczeń w poszukiwaniach informacji o naszych przodkach.
Z ogromną radością zanotowaliśmy obecność na spotkaniu kilku nowych osób, które wyraziły chęć przystąpienia do naszego Towarzystwa.


Tekst i zdjęcia: janus