Oglądasz: Kronika

Kwietniowe spotkanie PTG

 

22 kwietnia 2017

Związek Szlachty Polskiej

Kwietniowe spotkanie PTG było nietypowe ze względu na termin, miejsce i okoliczności. Tym razem spotkaliśmy się nie w drugą a dopiero w czwartą sobotę miesiąca. Nie było to zebranie Towarzystwa a wspólne spotkanie dwóch organizacji: Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego i gdańskiego oddziału Związku Szlachty Polskiej. Rolę gospodarzy pełnił Związek Szlachty Polskiej, który zorganizował spotkanie w Hotelu Rezydent w Sopocie.

W trakcie spotkania prezes oddziału gdańskiego Andrzej Teleżyński przedstawił historię i cel działalności Związku Szlachty Polskiej. O Pomorskim Towarzystwie Genealogicznym opowiedział jego prezes Janusz Pawelczyk. Zasadniczą częścią spotkania był wykład Adama Pszczółkowskiego  „Szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego w II połowie XVIII wieku (Liczebność - rozrodzenie - nazwiska)". Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem i z powodu zadawanych przez słuchaczy licznych pytań, trwał dwa razy dłużej niż pierwotnie planowano. Po wykładzie był czas na dyskusję i osobiste rozmowy. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach możemy się spodziewać kolejnych wspólnych spotkań.

Tekst: janus