You are here: Chronicle

Lutowe spotkanie członków PTG -Wykład Janusza Pawelczyka n/t poszukiwań przodków poprzez strony internetowe

Lutowe spotkanie PTG –  podróż po internetowych bazach genealogicznych

W mroźne przedpołudnie 11 lutego 2017 roku członkowie i sympatycy Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego spotkali się na swoim comiesięcznym spotkaniu. Tematem spotkania była wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie poszukiwania swoich członków rodzin poprzez genealogiczne wyszukiwarki internetowe. Swoją pomoc zaoferował prezes stowarzyszenia – Janusz Pawelczyk, który przedstawił zebranym możliwości różnych wyszukiwarek genealogicznych. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o poszukiwaniach genealogicznych w Internecie, omówione podczas lutowego spotkania.

 

POMBENBAZA - Baza Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego

www.ptg.gda.pl

 

Na stronie Pomorskiego Towarzystwa Pomorskiego można znaleźć indeksy z kilkudziesięciu parafii i urzędów stanu cywilnego, w szczególności z obszaru całego Pomorza (województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie i zachodnio-pomorskie). Dzięki współpracy Archiwów Państwowych i Archiwów Kościelnych z genealogami (Pomorskim Towarzystwem Genealogicznym oraz innymi współpracującymi organizacjami i osobami prywatnymi) w PomGenBazie znajduje się w dniu dzisiejszym ogromna liczba indeksów:

Chrzty

2 288 965

Śluby

547 007

Zgony

1 380 458

Cmentarze

41 200

Pomniki

7 052

Wszystkie

4 264 682

 

Janusz Pawelczyk przedstawił zebranym praktyczne porady, jak skorzystać z zasobów PomGenBazy:

1.      Wybieramy lata oraz obszar, w jakim chcemy przeszukać zasoby indeksów. Wpisujemy nazwiska/imiona/parafie/USC stosownie do informacji, które już posiadamy. Ze względu na różne pisownie nazwisk i imion w różnych okresach czasu, jak też ze względu na różną czytelność zapisów w księgach metrykalnych i w związku z tym – różną możliwość odczytania danych przed osobę indeksującą, warto poszukiwać danego nazwiska pod różnymi pisowniami. Warto zwrócić uwagę na funkcjonalność wyszukiwarki PomGenBazy, która pozwala na wyszukiwanie danych na podstawie wyrywkowych liter z poszukiwanych informacji. Np. szukając danych dot. Nazwiska Riebandt, warto w wyszukiwarce wpisać zapis: r*b*n – wyszukiwarka pokaże nam np. dane dotyczące osób o pisowni nazwiska: Rybant, Rybandt, Rieband, Riebandt…

 

2.      Następnie przeszukujemy zasoby indeksów, typując dane dotyczące naszej rodziny. Spisujemy dane dotyczące interesującego nas aktu.

 

3.      Po spisaniu konkretnego aktu możemy sprawdzić jego dostępność – czyli gdzie możemy zapoznać się z danym aktem i spisać dane dotyczące naszej rodziny. Przyjmijmy, że interesuje nas osoba:

Smażyno - USC

1875

2088/4

10_2088_0_4_0045

87

Ottilie

Andreas

Rybant

Barbara

Rumpca

Strzepcz

1875

W1622

0106

196

Anastasia

Andrzej

Rybant

Barbara

Rompca

Jak można zauważyć, rodzice są ci sami (chociaż pisownia nazwiska niekoniecznie jest taka sama), natomiast nie zgadza się imię… I tak się zdarzało – inne imię nadawano na chrzcie, inne zgłaszano w Urzędzie Stanu Cywilnego. Należałoby jednak potwierdzić, czy to ta sama osoba (np. czy urodziła się tego samego dnia i w tej samej miejscowości). Sprawdzamy więc, gdzie można się zapoznać z aktami – klikamy w nazwę parafii/USC – strona przeniesie nas do danych szczegółowych:

 

4.      Wiemy już, gdzie znajdują się księgi, z których możemy sprawdzić dane:

a.      Parafia Strzepcz – skany ksiąg można przejrzeć w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie

b.     USC Smażyno – księgi można przejrzeć w Archiwum Państwowym w Gdańsku, natomiast skany – można znaleźć na stronie www.metryki.genbaza.pl

 

 

GENBAZA - Baza skanów zdjęć wykonanych przez Genealogów w Archiwach Państwowych:

www.metryki.genbaza.pl

Dostęp do ww. bazy można uzyskać tworząc konto na portalu GENPOL. Jeśli nie masz jeszcze swojego konta - zajerestruj się w serwisie GenPol.com

 

 

 

1.   1.   Szukamy aktu urodzenia spisanego z PomGenBazy:

Smażyno - USC

1875

2088/4

10_2088_0_4_0045

87

Ottilie

Andreas

Rybant

Barbara

Rumpca

  2.   Sprawdzamy dane interesującej nas osoby.

 

2.     

Baza Polskiego Towarzystwa Genealogicznego

www.genealodzy.pl

 

Następnie Janusz Pawelczyk przedstawił zasoby bazy tworzonej przez genealogów związanych z Polskim Towarzystwem Genealogicznym:

 

 

  www.geneszukacz.genealodzy.pl

 

 

Geneszukacz pozwala na wyszukanie danego nazwiska w określonym przedziale czasowym w danym województwie / regionie / dokumencie / bazie danych w zasobach połączonych z bazą PTG.

 

www.geneteka.genealodzy.pl


Geneteka to baza indeksów aktów stanu cywilnego i aktów kościelnych z obszaru całej Polski, jak też z obszarów związanych z Rzeczpospolitą (np. Litwa, Ukraina, Białoruś).

Wyszukiwarka pozwala na wyszukanie aktów z danego zakresu lat po nazwisku / imieniu osób z opcjami dodatkowymi wskazanymi na stronie.

Warto przeglądać informacje dodatkowe kryjące się pod przyciskami w ramach kolumny UWAGI. Często znajdują się tam dokładniejsze dane dotyczące osób występujących w akcie (rodzice, nazwiska panieńskie, daty urodzenia/małżeństwa/zgony), czyli dane spisane przez osoby indeksujące, które nie mieszczą się w zakresie danych bezpośrednio wyświetlanych na stronie. Poza tym często spisane jest tam miejsce przechowywania ksiąg oraz SKAN – jeżeli jest podpięty pod danym aktem. Znacznie ułatwia to poszukiwania – nie trzeba przeglądać całych ksiąg w bazie www.metryki.genealodzy.pl , aby znaleźć interesujący nas akt.

www.metryki.genealodzy.pl

 

  Baza metryk pozwala na zapoznanie się ze skanami aktów stanu cywilnego i kościelnych w wielu województwach.

 

 

 


 

  Wyszukiwarki Archiwów Państwowych:

www.szukajwarchiwach.pl

 

 

 

 

  Wyszukiwarka www.szukajwarchiwach.pl  pozwala przeglądać skany ksiąg metrykalnych dostępnych w wielu archiwach państwowych. Często znaleźć można skany aktów stanu cywilnego, co pozwala na poszukiwania genealogiczne bez wychodzenia z domu.

 

 

 

 

 

W przypadku materiałów archiwalnych nie udostępnionych w formie skanów, w wyszukiwarce można znaleźć `dane dotyczące archiwum, w którym przechowywane są księgi i inne materiały archiwalne. Można spisać numery inwentarzowe, aby skrócić sobie wizytę w poszczególnych archiwach – przygotowanie numerów inwentarzowych przed przybyciem do archiwum i rezerwacja danych ksiąg w archiwum pozwoli nam szybciej odnaleźć poszukiwane dane na miejscu w archiwum.

Wyszukiwarka FAMILYSEARCH.COM

www.familysearch.com

W dalszej kolejności Janusz Pawelczyk przedstawił zebranym możliwości wyszukiwarki na stronie www.familysearch.com. Mormoni posiadają duże zbiory mikrofilmów z księgami z Polski, jak też z innych krajów. Aby przeglądać mikrofilmy, można zamówić je do centrów przeglądania (w Polsce – w Warszawie i Wrocławiu).

 


Spora liczba parafii jest udostępniona w formie skanów na stronie w sekcji SEARCH.

Są dwie opcje przeszukiwania bazy dostępne bez logowania:

Search à RECORDS


  Możemy w ten sposób poszukiwać osób, używając różnych filtrów (imię, nazwisko, wydarzenie – narodziny, małżeństwo, zgon, miejsce zamieszkania, miejsce urodzenia, data urodzenia itp.).


  Możemy zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi danej osoby (tu na przykładzie Roberta Pehnke – dane z powszechnego spisu ludności w USA z 1940 r.


 

Search – CATALOG:

Ta opcja pozwala na odnalezienie danego miejsca:

 


 

  Przykładowo: zasoby Mormonów w zakresie posiadania zasobów z parafii Luzino:


  

 

 

WYSZUKIWARKA Archiwum Państwowego w Toruniu:

Serwis www.genealogiawarchiwach.pl

 

 

 

WYSZUKIWARKA Archiwum Państwowego w Olsztynie:

 

 

Życzymy owocnych poszukiwań!

 

Tekst i screeny: Katarzyna Dampc