You are here: Chronicle

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych przyznał odznaki „Za Zasługi dla Archiwistyki”

W dniu 10.06.2016 Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak przyznał odznaki „Za Zasługi dla Archiwistyki” przedstawicielom środowiska genealogicznego.

Wyróżnione osoby jako wolontariusze współpracują z archiwami państwowymi przy indeksowaniu i digitalizowaniu dokumentacji służącej do badań nad historią rodzin. Dzięki ich pomocy źródła historyczne takie jak: księgi metrykalne i akta stanu cywilnego zyskują szczegółowe, imienne indeksy oraz mogą być szybciej udostępniane w internecie, co znacznie ułatwia prowadzenie poszukiwań i przyczynia się do ochrony akt w ich oryginalnej, papierowej postaci.


Ze środowiska genealogicznego odznaczeni zostali:

Łukasz BIELECKI

Leszek ĆWIKLIŃSKI

Zenon GREINERT

Damian JURECZKO

Kornelia MAJOR

Eliza PARCHENIAK

Janusz PAWELCZYK

Bronisław POPKOWICZ

Maria RĄGOWSKA-BANASIAK

Ewa SZCZODRUCH

Bronisław WENTA

Danuta WOJCIĘGOWSKA

https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4336-naczelny-dyrektor-archiw%C3%B3w-pa%C5%84stwowych-wr%C4%99czy%C5%82-odznaki-%E2%80%9Eza-zas%C5%82ugi-dla-archiwistyki%E2%80%9D