Oglądasz: Kronika

Uroczysta sesja Rady Miasta w Przasnyszu-wręczenie pięknie oprawionej księgi z indeksami przez Wawrzyńca Myślińskiego

Na uroczystej  Sesji Rady Miasta Przasnysza w dniu 19 maja kolega Wawrzyniec Myśliński zreferował  stan akcji fotografowania aktów MZ z lat 1915 - 1935 na terenie Północnego Mazowsza i podziękował pani Hannie Walędziak kierownikowi  USC Przasnysz, za bardzo przychylny stosunek do genealogów. Wręczył jej księgę z indeksami aktów MZ Przasnysza z lat 1915 - 1935 wykonanych przez naszych wspaniałych indeksujących genealogów wraz z płytą DVD z fotografiami aktów. Księga została opracowana, wydrukowana i pięknie oprawiona przez Leszka Ćwiklińskiego. Zawiera spisane chronologicznie i alfabetycznie wszystkie akty. Akty  małżeńskie dodatkowo rozpisane alfabetycznie dla kobiet i mężczyzn.


 

 Wawrzyniec Mysliwski wręcz księgę z indeksami kierownikowi USC w Przasnyszu pani Hannie Walędziak


 

Zdjęcia:Adam Roman