Oglądasz: Kronika

12 marca 2016 roku-marcowe spotkanie członków PTG

Tematem naszego dzisiejszego spotkania miał być wykład pana  Zbigniewa Okuniewskiego o archeologii militarnej. Ponieważ nasz prelegent nie mógł do nas przybyć, Janusz Pawelczyk zaczął spotkanie od omówienia swojej wizyty w Elblągu. 29 lutego w Archiwum Diecezji Elbląskiej w auli budynku Seminarium Duchownego odbyła się konferencja naukowa „Życie lokalnych społeczności w Prusach Królewskich wpisane w księgi metrykalne”. Jednym z tematów omawianych na konferencji były zapisy w księgach chrztów  z końca XVII i początków XVIII wieku .W księgach tych zapisywano tylko datę chrztu, a nie datę urodzin. Data ta nie różniła się zazwyczaj więcej niż trzy dni, gdyż z uwagi na dużą śmiertelność niemowląt, władze kościelne wydały specjalny dokument nakazujący chrzcić dzieci w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż 3 dni od daty urodzin.

      

Następnie Mariusz Momont  przekazał członkom miłą wiadomość, że na spotkaniu sympatyków portalu Genpolu (jednego z najstarszych for genealogicznych) które odbyło się 5 marca, Staszek Pieniążek otrzymał tytuł Genealoga Roku 2015 za całokształt swojej działalności genealogicznej. Tytuł przyznaje Kapituła Nagrody składająca się z laureatów z poprzednich lat.  To właśnie Staszek jest współzałożycielem Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego, którego prezesem był przez kilka lat. Przyczynił się również w dużym stopniu  do powstania Polskiego Towarzystwa Genealogicznego. Brał też czynny udział w digitalizacji zasobów metrykalnych Archiwum Państwowego w Gdańsku. Od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem w środowisku genealogicznym, służąc pomocą na forach tym, którzy zaczynają swoją przygodę z genealogią.

Spotkania Gen-Polu odbywają się co roku, w dniu imienin Tomka Nitscha, założyciela portalu  GenPol i twórcy GenBazy. Mariusz pokazał nam zdjęcia z tego spotkania i prawie o każdym z uczestników zjazdu powiedział kilka zdań. Zarysował nam się obraz prawdziwych pasjonatów genealogii, dość wspomnieć Wojtka Jędraszewskiego - prezesa „Gniazda”, Iwonę Łaptaszyńską, prezes Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski, czy Edmunda Gosia, którego działalność jest związana z cmentarzami kresowymi.


           Pod koniec spotkania Mariusz Momont przeczytał wiersz Staszka Pieniążka pt. „Biogram” z tomiku „Refleksje absolwenta szkoły podstawowej” i przypomniał, iż jest on też autorem „Hymnu Genealogów”, który można odsłuchać na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=FZfq1-qFabg.

Tekst

Krystyna Drożdż

Tamara Budkiewicz

 

Zdjęcia:Mariusz Momont