Oglądasz: Kronika

9 stycznia 2016-Kameralne styczniowe spotkanie członków PTG

             Styczniowe spotkanie członków PTG miało charakter bardzo kameralny, być może dlatego ,że nie było tematu wiodącego. W czasie spotkania jednak poruszaliśmy jak zwykle bardzo interesujące tematy. Kolejny zaraz ożywioną dyskusję wywołał temat niemieckiej III grupy narodowościowej tzw.Eigedeutschów. Była poruszana kwestia: czy istniał w 1942 przymus jej podpisania. Na początku 1942 roku Albert Forster wydał odezwę tzw "ostatecznego wezwania"  do podpisania III grupy narodowościowej. W odezwie było napisane, że Ci co nie podpiszą listy będą traktowani jako najwięksi wrogowie narodu niemieckiego i zabraknie dla nich miejsca na Pomorzu. Ostateczny termin mijał 31 marca 1942.Z chwilą gdy tylko ktoś podpisał DVL, jego synowie byli wcielani do Wehrmachtu.   

                 Na spotkaniu była również poruszana także sprawa odtajnienia wojennych archiwów rosyjskich. Wśród opublikowanych dokumentów są zeznania oswobodzonych rosyjskich jeńców i robotników przymusowych. Przesłuchiwani przez oficerów Smiersza ( kontrwywiadu wojskowego) opowiadali o zatopieniu przez Niemców dużej ilości jeńców i robotników przymusowych różnych narodowości. Wywozili ich na barkach lub statkach na Zatokę Gdańską i tam wysadzali w je powietrze