Oglądasz: Kronika

Listopadowe Spotkanie Czlonków PTG i wykład członka Naszego Towarzystwa Arkadiusza Wełniaka

Tematem  spotkania, które miało miejsce 19 listopada br. były „Źródła do badań genealogicznych Pomorza Gdańskiego w archiwach niemieckich”. Prezentację przedstawił Arkadiusz Wełniak. Dla osób poszukujących swoich przodków pochodzących z dawnego zaboru pruskiego, były to cenne informacje, tym bardziej że dowiedzieliśmy się  co i w jakim archiwum możemy znaleźć.  W Niemczech istnieją archiwa narodowe, państwowe, archiwa wyższych uczelni, komunalne i samorządowe, kościelne i wyznaniowe oraz specjalistyczne, takie, jak archiwum wojskowe we Fryburgu. Każdy Land posiada swoje własne archiwa. Zostaliśmy poinformowani o tym, które regiony dawnego zaboru pruskiego jeszcze nie zostały do końca opracowane. Dla osób zainteresowanych księgami ewangelickimi, cenna okazała informacja o tym, że archiwum ewangelickie w Berlinie posiada księgi metrykalne z terenów wschodnich od schyłku XVI wieku, w tym 7100 ksiąg  zdigitalizowanych z indeksami,800 ksiąg kościołów garnizonowych i polowych, prawie 100 ksiąg z innych niż Polska terenów (Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Węgry). Ważną informację otrzymaliśmy na temat archiwum w Ratyzbonie. Do Polski wróciły księgi  parafialne  wywiezione tam w czasie wojny, jednak w archiwum pozostały inne dokumenty, takie, jak zapowiedzi czy rząd dusz. To bardzo cenna informacja. 

Tekst Irena Kucz