You are here: Chronicle

Październikowe spotkanie członków PTG

12.10.2013 miało miejsce kolejne spotkanie członków PTG, tym razem w nowej siedzibie, w Sopocie, ul. Chopina 16a.

Po omówieniu spraw formalnych dotyczących poprzedniego spotkania, oddano głos Wiesławowi Kledzikowi, który kontynuował rozpoczęty przed miesiącem temat związany z jego wyprawą do miejscowości, w których spędził dzieciństwo. Dzieciństwo bolesne, bo związane z wojną, przymusowym wysiedleniem z Solca Kujawskiego, przesiedleniem do Lubartowa w 1943 roku i  atakiem niemieckiego lotnictwa na Polaków uciekających przed Niemcami transportem kolejowym w maju 1944 roku. Podczas tego nalotu zginęła mama Wiesława. Została pochowana na Powązkach .                                                 Na zdjęciu: W nowej siedzibie 
 
                
W Bednarach i w Lublinie Wiesław próbował skonfrontować fakty znane z wczesnego dzieciństwa z historią wyzwolenia Lubartowa w dniu 22 i 23 lipca 1944 przez oddziały partyzanckie AK.  

Strzępy wspomnień, jak śmierć od kuli syna sąsiada, zaprzęg ciągnący niemiecki działo, podczas wycofywania się Niemców w kierunku Warszawy i obraz partyzantów z opaskami na  przedramionach to za mało, na ustalenie faktów.  Godna podziwu jest dociekliwość Wiesława w próbie odtworzenia faktu wyzwolenia Lubartowa. Nieprzyjemnym zaskoczeniem był brak informacji na ten temat na stronie internetowej miasta jeszcze w roku 2000. Niewiele dało odwiedzenie miejscowego cmentarza. Jeszcze większym zaskoczeniem był brak szczegółowych informacji w kolejnych edycjach encyklopedii. Dopiero w 1970 roku znalazła się niewielka wzmianka o zdobyciu Lubartowa 23.07.1944 przez oddziały radzieckie i polskie oddziały partyzanckie.  Wg innych danych źródłowych miasto zostało wyzwolone 22.07.1944 przez oddziały AK w ramach akcji Burza, dzień przed wkroczeniem do miasta Rosjan.  Brak było jakichkolwiek informacji na temat lokalnej partyzantki.  W Lubartowie działa  Lubartowskie Towarzystwo  Regionalne wydające rocznik „Lubartów i Ziemia Lubartowska”. W jednym z nich Wiesław znalazł „Protokół akcji powstańczej” sporządzony 02.08.1944 roku przez komendanta rejonu lubartowskiego, ppr. „Anastazego, a w nim szczegółowe dane dotyczące wydarzeń w Lubartowie,  między innymi kluczowej roli lokalnej partyzantki  w przejęciu Lubartowa, po jego opuszczeniu przez Niemców, a także obraz wygłodniałych i utrudzonych żołnierzy 27 dywizji AK,  pertraktacje z płk. Korczyńskim z AL i opuszczenie Lubartowa przez dywizję AK po południu 23.07.1944.  Stąd wniosek, że dotychczas historycy albo pomijali, albo przekłamywali historię wyzwolenia Lubartowa.

 Wykład Wiesława, świetnie przygotowany i oparty o materiały źródłowe zawierał także dobrze udokumentowane fakty dramatycznych wojennych losów jego rodziny.

 

                      Na zdjęciu: Wiesław Kledzik opowiada o losach wojennych swojej rodziny
  
              
W dalszym ciągu spotkania Irena Kucz zachęciła obecnych do pracy z dziećmi (temat został wcześniej omówiony na stronie PTG).

Na zakończenie prezes poprosił obecnych o włączenie się do przygotowywanej przez Muzeum Miasta Gdyni wystawy dotyczącej żołnierzy wałczących w pierwszej wojnie światowej – jeśli ktoś ma eksponaty związane z tym tematem – proszony jest o kontakt.

tekst: Irena Kucz

zdjęcia:Janusz Pawelczyk