You are here: Chronicle

Strona przeniesiona do nowego dostawcy

Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować Adamowi Kamińskiemu za jego nieocenioną pomoc w czasie trzech kolejnych nocy przy przenoszeniu strony do nowego dostawcy. Bardzo dziękuję :-)

 Blog używany do informowania o postępach prac będzie dostępny nadal pod adresem: http://blog.ptg.gda.pl/en/