You are here: Chronicle

Dzień Genealoga - Poznań 17.09.2011


       W Poznaniu Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "Gniazdo" razem z Archiwum Archidiecezji w Poznaniu zorganizowało w dniu 17 września 2011 r., coroczną imprezę pod nazwą "Dzień Genealoga".

  


        W tym roku tematami imprezy były: badania DNA, dokumenty pisane atramentem oraz stare fotografie.
Temat zlecanych poszukiwań genetycznych i badań DNA, był kilkakrotnie podnoszony w wielu postach na forach , między innymi też na naszym spotkaniu kilka lat temu, czy na spotkaniu Genpol-u.Prelekcja n/t badań genealogicznych dotyczyła aktualnego stanu i możliwości ich wykorzystania dla celów genealogicznych.

        Drugim tematem spotkania był wykład dotyczący atramentu i papieru. Opowiedziano historię powstawania atramentu i jego wpływu na papier. Przedstawiono różne sposoby wyrobu atramentu, który jak się okazało, był bardzo często wykonywany przez osobę piszącą, chwilę przed rozpoczęciem pisania pisma.
Składniki atramentu miały znaczenie dla jego wyrazistości i blaknięcia, z czym się często spotykamy wielu aktach czy dokumentach.        Ostatnim punktem spotkania, była znana nam tematyka starych fotografii.
Wykład prowadziła nasza koleżanka Danka Thiel-Melerska, która nas tam reprezentowała.
Całe omówienie tematu fotografii, jej historii było przedstawione bardzo szeroko z wieloma przykładami.
Mieliśmy okazję rok temu wysłuchać już tego , więc wiemy, jak ciekawy jest to temat. Nawet "Małysz" się tam znalazł.
 


        Impreza ta była okazją spotkania się genealogów i porozmawiania o własnych poszukiwaniach i doświadczeniach.
Miło było spotkać wiele znanych sobie osób i wśród wielu nieznanych osób, czuć się jak u przyjaciół.

Tekst i zdjęcia : Mariusz Momont