You are here: Chronicle

Dzień e-wolontariatu w Warszawie -12.09.2011W dniach 1-14 września 2011 r. w ramach EYV Tour 2011 w Warszawie gościł 
Pawilon Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.W każdy dzień imprezy były przedstawiane różne rodzaje wolontariatu. Były więc dni poświęcone między innymi : wolontariatowi młodzieżowemu, sportowemu, medycznemu. Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne wzięło udział w dniu poświęconemu e-wolontariatu. E-wolontariat polega na pomaganiu za pomocą nowych technologii przez internet. Zaprezentowaliśmy swoje stoisko w pawillonie ERW2011 ulokowanym przed Pałacem Kultury i Nauki na Placu Defilad w Warszawie.Obok naszego stoiska ulokowali się koledzy z Polskiego Towarzystwa Genealogicznego.
Odwiedził nas między innymi, kolega z sąsiedniego stoiska "Wikipedii". Powiedział ciekawą rzecz, że jest możliwe opublikowanie własnego artykułu w "Wikipedii" na jakiś temat, tylko wówczas ,jeśli został on już wcześniej przez nas opublikowany, choćby w lokalnej prasie.
Mieliśmy też wizyty, innych osób zainteresowanych genealogią, jednak ze względu na to ,że impreza miała miejsce w poniedziałek, nie było przy stoiskach tłumów odwiedzających.

Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne reprezentowali Mariusz Momont, Janusz Pawelczyk i Stanisław Pieniążek.

tekst : Janusz Pawelczyk; zdjęcia : Mariusz Momont